Hoppa till huvudinnehåll

Campuskoti Merihelmi, Salo (serviceboende dygnet runt)

Nyckelord:

Målet med Campuskotis verksamhet är att bygga upp en kultur av val och egen livshantering för klienten. Den boende kan leva sitt liv på eget vis med stöd av personalen. I Campuskoti njuter man tillsammans av vardagens glädje och sorg, lyssnar på vars och ens önskemål och behov samt satsar på ett helhetsmässigt välbefinnande, ett gott och värdefullt liv för varje boende. ​Människan som utgångspunkten, social gemenskap, individualitet, ansvarsfullhet och mod är viktiga principer i vår verksamhet.  ​

Campuskoti Merihelmi öppnades i november 2022 på Salos IoT Campus och det är ett gruppboende med 30 boende för serviceboende dygnet runt. Boende bor i hyresförhållande och boenderummen är enkelrum med egen toalett. I rummen finns redan en säng, nattduksbord, tavelskena och gardiner. Varje boende får inreda sitt rum i sin smak. I gruppboende finns gemensamma utrymmen som alla boende har tillgång till och där boende har möjlighet att tillbringa tid med varandra och träffa sina närstående.

Vården planeras tillsammans med den boende och hens närstående med beaktande av klientens individuella hjälpbehov. Anhöriga kan enligt sina egna resurser delta i vården av sin närstående. Vårdpersonalen styr och ger gärna råd samt svarar på frågor.

I Campuskoti Merihelmi deltar sjukskötare, närvårdare och omsorgsassistenter i vården. Läkaren besöker regelbundet. Fysioterapeuten arbetar vardagar på gruppboendet. Anstaltsvårdare svarar för renligheten i boenderummen och gemensamma utrymmen. Campuskoti Merihelmi fungerar som studerandeenhet och har ett nära samarbete med Åbo yrkeshögskola.

Ny klient: Om du inte ännu är klient hos tjänster för äldre och vill ha mer information om boendeservice för äldre, ta kontakt med klienthandledningen för äldre i Egentliga Finland.