Hoppa till huvudinnehåll

Mäntykoti, Somero (serviceboende dygnet runt)

Nyckelord:

Kontaktuppgifter

Mäntykoti är en enhet för serviceboende dygnet runt i omedelbar närhet av Somero hälsocentral. Mäntykoti har sammanlagt 12 boendeplatser, dessutom finns det 6 platser för tillfällig vård i enheten.

I Mäntykoti är rummen enkelrum. Par har möjlighet att bo i samma rum. De boende får inreda sitt rum hemlikt, med egna tillhörigheter och möbler.

Vården planeras tillsammans med den boende och hens närstående med beaktande av den boendes individuella hjälpbehov. Anhöriga kan enligt sina egna resurser delta i vården av sin närstående och, om de så önskar, fråga vårdarna om handledning. Vårdpersonalen styr och ger gärna råd samt svarar på frågor. Sjukskötare, närvårdare och omsorgsassistenter deltar i boendes vård i Mäntykoti. Läkaren besöker regelbundet. Anstaltsvårdare svarar för renligheten i boenderummen och gemensamma utrymmen. Utöver den ordinarie personalen finns det vid enheten studerande periodvis samt personer som eventuellt arbetar med biträdande uppgifter.

Ny klient: Om du inte ännu är klient hos tjänster för äldre och vill ha mer information om boendeservice för äldre, ta kontakt med klienthandledningen för äldre i Egentliga Finland.