Hoppa till huvudinnehåll

Paukkulakoti, Salo (serviceboende dygnet runt)

Nyckelord:

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Salaistentie 1
24240 SALO

Postadress

Salaistentie 1
24240 SALO

Paukkulakoti erbjuder serviceboende dygnet runt. Paukkulakoti har fem gruppboende och sammanlagt 78 boendeplatser. Ett av våra gruppboende, Kissankello (10 klientplatser) erbjuder tillfällig vård.

Boenderummen är ljusa, huvudsakligen enkelrum. Varje boende får inreda sitt rum i sin smak. Standardutrustning i rummen är eldrivna sängar, nattduksbord och gardiner. Parkeringsplatsen ligger i ett lugnt tätortsområde nära Salo stads service, nära goda offentliga trafikförbindelser. Det finns gott om parkeringsutrymme för dem som rör sig med egen bil.

I våra gruppboende finns gemensamma utrymmen som alla boende har tillgång till och där boende har möjlighet att tillbringa tid med varandra och träffa sina närstående. I Paukkulakoti finns en lugn och grönskande gård där det är trevligt att vistas utomhus. Utevistelser året runt möjliggörs också av en tillgänglig och trygg innergård. Om du vill kan du också sköta växtligheten på gården. De som bor på övre våningen i gruppboende har också möjlighet att tillbringa tid på balkonger.

I Paukkulakoti ansvarar sjukskötarna och närvårdarna för vården. Dessutom ingår i vår arbetsgemenskap vårdbiträden, anstaltsvårdare och enhetschefer.

Vid enheten för tillfällig vård hör också fysioterapeut och ergoterapeut till den multiprofessionella arbetsgruppen. Läkaren besöker gruppboende varje vecka. Vi fungerar också som en plats för inlärning i arbetet för vårdstuderande.

Människoorienterat tänkande styr vår verksamhet. I den människoorienterade vården beaktas den boendes individuella livserfarenhet, unika personlighet och närstående på ett uppskattande sätt som en del av omsorgsarbetet. Man strävar efter att höra och förverkliga boendes seder, vanor och önskemål, vare sig det handlar om vardagssysslor eller livsrytm. Vården planeras tillsammans med den boende och hens närstående med beaktande av den boendes individuella hjälpbehov. I samarbete med närstående möjliggör vi ett tryggt liv för våra boende som ser ut som de själva skulle vilja att det ser ut. Vår utbildade, varma och omtänksamma personal är närvarande dygnet runt. För oss är det viktigt att våra boende upplever sin egen vardag trygg och meningsfull. För oss är ålderdomen en värdefull och unik livsperiod.

Ny klient:  Om du inte ännu är klient hos tjänster för äldre och vill ha mer information om boendeservice för äldre, ta kontakt med klienthandledningen för äldre i Egentliga Finland.