Hoppa till huvudinnehåll

Tillfälligt behov av primärvård samt anvisningar

Du har rätt att tillfälligt använda primärvårdstjänster inom Egentliga Finlands välfärdsområde även om det inte är ditt eget välfärdsområde, i enlighet med 48 § i hälso- och sjukvårdslagen.

Gör så här när du har ett tillfälligt behov av primärvård:

  • Ta med dig en vårdplan som gjorts av en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (t.ex. sjukskötare, hälsovårdare, fysioterapeut, läkare) till den enhet där du behöver vård.
  • Lämna in vårdplanen senast tre veckor innan den tillfälliga vistelsen eller vårdbehovet inleds.
  • Uppge faktureringsuppgifterna till ditt eget välfärdsområde i samband med vårdplanen.

Att observera:

  • Det är fråga om icke-brådskande vård i enlighet med din vårdplan.
  • Du får tillgång till primärvårdstjänster, dvs. öppenvård, rådgivning, mun- och tandvård, rehabilitering samt missbruks- och mentalvård.
  • Du har rätt till brådskande vård på basis av en bedömning av vårdbehovet. Brådskande vård inom ett annat välfärdsområde kräver inte en vårdplan.