Hoppa till huvudinnehåll

Hjälpmedel och vårdtillbehör

Hjälpmedelstjänsterna hjälper då den egna funktionsförmågan blivit nedsatt. Till tjänsterna hör utlåning av hjälpmedel, service av hjälpmedel samt mottagningstjänster. Utdelandet av vårdförnödenheter sköts i hemmet och för långtidssjuka i servicebostäderna. Utdelandet av vårdförnödenheter stöder boendet i hemmet, funktionsförmåga och hemvård.