Hoppa till huvudinnehåll

Byte av hälsostation

Byte av hälsotjänster till en annan hälsostation

Var och en har en egen hälsostation i sitt välfärdsområde. Som klient inom den offentliga hälsovården kan du välja vilken hälsostation du vill använda. Du kan välja din vårdenhet för icke-brådskande vård bland hälsostation i ditt välfärdsområde och hela landet. 

Du kan byta hälsostation i Egentliga Finlands välfärdsområde på två sätt:

  • Använd formuläret på den här sidan: formuläret skickas till din nya hälsostation. Du kan också skicka formuläret per post. Postadresserna finns på den här sidan under "Hälsostationernas postadresser".
  • Med en fritt formulerad anmälan direkt till den nya hälsostationen eller via tjänsten suomi.fi till Egentliga Finlands välfärdsområde (under "sköta ärenden elektroniskt"). Uppge följande i ditt meddelande: ditt fullständiga namn, personbeteckning, adress, telefonnummer, nuvarande hälsostation och den hälsostation där du vill få icke-brådskande vård i fortsättningen.

Överväga följande punkter:

  • Du kan uträtta ärenden vid din nya hälsostation senast tre veckor efter att blanketten har mottagits.
  • Bered dig att bevisa din identitet med hjälp av pass eller bildförsett identitetskort när du uträttar ärenden vid din nya hälsostation för första gången. 
  • Du kan byta hälsostation högst en gång per år.
  • Familjemedlemmar kan vara kunder vid olika hälsostationer. Barnet byter inte hälsostation automatiskt när vårdnadshavaren gör det, utan varje familjemedlem ska göra en egen anmälan. Anmälan för ett minderårigt barn kräver samtycke/underskrift av båda vårdnadshavarna.
  • Vid behov kan service erbjudas även på ett annat verksamhetsställe än på din egen hälsostation.