Hoppa till huvudinnehåll

Mentalvårds- och missbrukartjänster

Målet för mentalvårdstjänsterna är att stärka den mentala hälsan. samt minska hot som hänför sig till psykisk ohälsa. Till mentalvårdsarbetet hör arbetet med främjandet av mental hälsa samt förebyggande arbete vid mentalvårdsstörningar och mentalvårdstjänsterna. Från missbrukartjänsterna fås hjälp och stöd för behandlandet av missbruk.

Behöver du hjälp att hitta rätt tjänst för ditt behov?

Vi har byggt upp servicestigar för olika servicebehov. Genom att följa stigarna hittar du mer information och anvisningar. Det är meningen att det ska bli lättare för dig att både hitta och kontakta rätt tjänst. Obs! Vi kommer att lägga till fler servicestigar småningom.

Nyheter från mentalvårds- och missbrukartjänsterna

Invånartidning

Varhas invånartidning delas ut till alla hem i Egentliga Finland i maj

Nyhet

Egentliga Finlands välfärdsområde delar ut en tvåspråkig invånartidning till alla hem i mitten av maj. Den 12-sidiga tidningen innehåller de viktigaste…

Servicenät

Planeringen av servicenätet i Varha framskrider – lägesrapport över placeringen av välfärdsområdets tjänster

Nyhet

Planeringen av servicenätet för Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) framskrider. Den 10 maj presenterade Varha tjänsteinnehavarnas senaste planer för…

Varha förenhetligar praxis inom substitutionsbehandling

Nyhet

Fokus för substitutionsbehandling flyttas från specialistvård till primärvård och tröskeln för att inleda substitutionsbehandling kommer att sänkas. I…

Terapinavigatorn försnabbar tillgången till mentalvårdstjänster på rätt nivå

Nyhet

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) har infört Terapinavigatorn stegvis under 2023 för att stödja regionens mentalvårdstjänster. Terapinavigatorn är…