Hoppa till huvudinnehåll

Mentalvårds- och missbrukartjänster

Målet för mentalvårdstjänsterna är att stärka den mentala hälsan. samt minska hot som hänför sig till psykisk ohälsa. Till mentalvårdsarbetet hör arbetet med främjandet av mental hälsa samt förebyggande arbete vid mentalvårdsstörningar och mentalvårdstjänsterna. Från missbrukartjänsterna fås hjälp och stöd för behandlandet av missbruk.

Nyheter från mentalvårds- och missbrukartjänsterna

Varha förenhetligar praxis inom substitutionsbehandling

Nyhet

Fokus för substitutionsbehandling flyttas från specialistvård till primärvård och tröskeln för att inleda substitutionsbehandling kommer att sänkas. I…

Terapinavigatorn försnabbar tillgången till mentalvårdstjänster på rätt nivå

Nyhet

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) har infört Terapinavigatorn stegvis under 2023 för att stödja regionens mentalvårdstjänster. Terapinavigatorn är…

Digital mentalvårdsklinik stöder traditionella mentalvårdstjänster

Nyhet

Sedan september tillhandahåller den nya digitala mentalvårdskliniken mentalvårdstjänster i fem kommuner inom Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha)…

ÅUCS Varhain-koordinatorer ger stöd och metoder till dem som i sitt arbete möter unga med psykiska symptom

Nyhet

Koordinatorerna i teamet Varhain på ÅUCS gör besök i välfärdsområdet Varha och hjälper yrkesfolk i skolornas elev- och studerandevård och…