Hoppa till huvudinnehåll

Mentalvårds- och missbrukartjänster

Målet för mentalvårdstjänsterna är att stärka den mentala hälsan. samt minska hot som hänför sig till psykisk ohälsa. Till mentalvårdsarbetet hör arbetet med främjandet av mental hälsa samt förebyggande arbete vid mentalvårdsstörningar och mentalvårdstjänsterna. Från missbrukartjänsterna fås hjälp och stöd för behandlandet av missbruk.

Nyheter från mentalvårds- och missbrukartjänsterna

ÅUCS Varhain-koordinatorer ger stöd och metoder till dem som i sitt arbete möter unga med psykiska symptom

Nyhet

Koordinatorerna i teamet Varhain på ÅUCS gör besök i välfärdsområdet Varha och hjälper yrkesfolk i skolornas elev- och studerandevård och…

Varha startar pilotprojekt med digital mentalvårdsklinik i början av september

Nyhet

Egentliga Finlands välfärdsområde introducerar en digital mentalvårdsklinik. Till en början fungerar distanstjänsten på fem orter. Kliniken är en snabb…

Varha anställer mer personal och utökar sina digitala tjänster när vårdgarantin skärps

Nyhet

Maximitiderna för att få vård inom primärvården kommer att skärpas i hela Finland från och med den 1 september 2023. Egentliga Finlands välfärdsområde…

Åbo

Elever och studerande under 19 år i Åbo kan träffa en psykiatrisk sjukskötare även på sommaren

Nyhet

Under sommaren kan högstadieelever samt studerande under 19 år vid läroanstalter på andra stadiet i Åbo kontakta en psykiatrisk sjukskötare utan remiss.