Hoppa till huvudinnehåll

Missbrukartjänster

Målet med missbrukartjänsterna är att förebygga och minska missbruk av rusmedel samt sociala skador och hälsoproblem de för med sig, och främja missbrukarens och dennes anhörigas handlingsförmåga och trygghet.