Hoppa till huvudinnehåll

Statistik över social- och hälsovårdens väntetider

Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver om tillgången till vård, dvs. väntetider (vårdgaranti). Icke-brådskande vård tillhandahålls vid social- och hälsocentralerna för personer som bor i välfärdsområdet. Det finns maximala väntetider för att få vård.

Under vårdcentralens öppettider vardagar ska invånarna omedelbart kunna få kontakt med vårdcentralen per telefon eller kunna besöka den. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer vårdbehovet samt hur brådskande behovet är. Det ska göras samma dag som patienten har tagit kontakt.

Maximitiderna för att få vård inom den icke-brådskande primärvården ändras stegvis.

  • Från den 1 september 2023 innebär vårdgarantin inom primärvården en maximal väntetid på 14 dygn, och inom mun- och tandvården 4 månader.   Bedömningen av vårdbehovet ska göras under samma som patienten tar kontakt.
  • Från den 1 november 2024 är vårdgarantin inom primärvården 7 dygn, och inom mun- och tandvården 3 månader.

Väntetiden räknas från tiden mellan bedömningen av vårdbehovet och den faktiska vården. På vissa håll förekommer det problem med statistikföringen och därför är statistiken över väntetiderna inte helt tillförlitliga. Problemen beror på att det finns flera olika patientdatasystem och på att det finns vissa brister i dem. Det har också förekommit problem med den statistik som personalen fört, t.ex. har bedömningen av vårdbehovet inte alltid registrerats. Problemen ska åtgärdas genom information och utbildning så att statistiken om tillgång till vård blir så tillförlitlig som möjligt.

Tillgång till primärvård

Väntetiden i Egentliga Finlands välfärdsområde, dvs. tiden mellan bedömningen av vårdbehovet och den faktiska vården, visas i tabellen nedan i procent (%) Som besök räknas såväl besök på mottagnignen som distansmottagning. Med distansmottagning avses kontakt per telefon, brev eller internet, t.ex. via chatt, videoförbindelse eller webbtjänst.

På en mobil enhet visas tabellen bättre om du roterar skärmen i liggande läge.

Uppgifterna i tabellerna importeras automatiskt från THL:s databas och finns för närvarande endast på finska. Under vårens lopp ska uppgifterna börja publiceras också på svenska.

Uppdaterad 15.3.2024

Tillgång till mun- och tandvård

Väntetiden in mun- och tandvården i Egentliga Finlands välfärdsområde, dvs. tiden mellan bedömningen av vårdbehovet och den faktiska vården, visas i tabellen nedan i procent (%) Som besök räknas såväl besök på mottagningen som distansmottagningar. Med distansmottagning avses kontakt per telefon, brev eller internet, t.ex. via chatt, videoförbindelse eller webbtjänst.

På en mobil enhet visas tabellen bättre om du roterar skärmen i liggande läge.

Uppgifterna i tabellen importeras automatiskt från THL:s databas och finns för närvarande endast på finska. Under vårens lopp ska uppgifterna börja publiceras också på svenska.

Uppdaterad 15.3.2024