Hoppa till huvudinnehåll

Varhas familjeförberedelse på distans

Välkommen till Varhas familjeförberedelse på distans. Vi erbjuder en lätt tillgänglig förberedelsekurs för familjer i Egentliga Finland.

Under kursen får du information om graviditetstiden och exceptionella situationer, samt om föräldraskap och sådant som stöder hela familjens välbefinnande. Videorna behandlar bland annat följande ämnen: förberedelse inför förlossning, sexualitet, parförhållandet, barnskötsel, amning, kost, motion, munhälsa samt välbefinnande och återhämtning efter graviditeten.

Familjeförberedelsen riktar sig till familjer som väntar sitt första barn, men alla som är intresserade är välkomna att delta. Distanskursen ersätter inte helt den som ordnas på plats, men den erbjuder familjerna ett smidigt alternativ för deltagande.

Kursen genomförs i samarbete mellan Varha, Åbo stad och projektet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland.

Föräldraskapet tar form

Familj, relationer och sexualitet

Förberedelser inför förlossningen

Amning

Motion och återhämtning

Vård av den nyfödda

Näring

Tand- och munvård

Exceptionella situationer under graviditeten

Kulturellt välbefinnande hos barnfamiljer