Hoppa till huvudinnehåll

Vid separation måste föräldrarna komma överens om barnets vårdnad och umgängesrätt. För att avtalen ska vara verkställbara måste de bestyrkas skriftligen av en barnatillsyningsman. Barnatillsyningsmannen ger råd och hjälp vid behov även med andra avtalsärenden gällande separation.

För vem?

Angående barnets vårdnad, boende och umgängesrätt är avtalsparterna föräldrarna. Det är inte upp till barnatillsyningsmannen att besluta om avtalets innehåll, utan avtalsförhandlingar görs mellan föräldrarna.

Gör så här

Kom överens tillsammans om ärenden som rör ert barn och boka sedan gemensam tid hos barnatillsyningsmannen eller familjerättsliga enheten i er boendekommun. Boka tid hos den familjerättsliga enheten via telefon eller chatt.

Familjerättsliga enheten erbjuder sina tjänster till invånarna i S:t Karins, Kimitoön, Koskis, Gustavs, Letala, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pargas, Pyhäranta, Pöytis, Reso, Rusko, Salo, Sago, Somero, Tövsala, Åbo och Vemo.

Servicekanaler

Familjerättsliga enheten i Åbo

Familjerättsliga enheten i Letala

Familjerättsliga enheten i Loimaa

Familjerättsliga enheten i Nådendal

Familjerättsliga enheten i Nystad

Familjerättsliga enheten i Pargas

Familjerättsliga enheten i Salo

Familjerättsliga enheten i Somero

Familjerättsliga enheten i Virmo

Familjerättsliga enheten på Kimitoön