Hoppa till huvudinnehåll

Bekämpning av infektioner

Nyckelord:

Hygienskötare är skötare som arbetar vid social- och hälsovårdens verksamhetsställen och som är sakkunniga i frågor som gäller bekämpning och förebyggande av infektioner. En hygienskötare handleder och utbildar personalen i frågor som gäller infektioner, epidemier och hygien. Dessutom följer hygienskötaren upp nivån på lokalhygienen med hjälp av kontinuerlig kvalitetskontroll och ger rekommendationer för nödvändiga förbättringar i verksamheten. Hygienskötaren rådgör också med olika experter om metoder, förfaranden och anvisningar för hantering av infektioner, och koordinerar de praktiska arrangemangen i anslutning till infektioner.

Gör så här

Kontakta en hygienskötare om du har frågor om problemmikrober (t.ex. MRSA, VRE, ESBL, CPE, Clostridioides).

Servicekanaler