Hoppa till huvudinnehåll

Eftervård inom barnskyddet

Nyckelord:

När vården utom hemmet upphör har barnet rätt till eftervård inom barnskyddet. Eftervården är en lagstadgad och frivillig tjänst. Eftervården upphör senast när den unga personen fyller 25 år. Det är möjligt att få eftervård även i ett senare skede, även om man tidigare avböjt den. Eftervård ska också ordnas efter att en placering som stödåtgärd inom öppenvården har avslutats, om placeringen varat minst ett halvt år utan avbrott och den har endast berört barnet.

Det organ som ansvarar för socialvården måste ordna eftervård för den unga personen i enlighet med hens behov efter att vården utom hemmet har avslutats. Klientplanen och tjänsterna måste alltid grunda sig på den unga personens individuella behov. I klientplanen för en ung person i eftervård antecknas syftet och målen med eftervården och ordnandet av särskilt stöd och särskild hjälp. Det är oftast den unga själv och hens socialarbetare som gör planen. Beroende på den unga personens önskemål kan även föräldrarna, egenhandledaren på placeringsplatsen och andra närstående personer involveras.

Med eftervård avses av allt det stöd och all den hjälp som behövs för att hjälpa en ung person att förbereda sig för ett självständigt liv. Den unga får stöd i frågor som till exempel gäller boende, skolgång, arbetslivet eller sociala relationer. Även ekonomiskt stöd kan beviljas, för t.ex. hobbyer.

Varje ung person i eftervård har en utsedd socialarbetare eller socialhandledare. Kontaktpersonens uppgift är att stödja den unga personen i att klara sig i vardagen. Eftervården innebär nätverksarbete med andra myndigheter samt aktörer som erbjuder tjänster till unga personer.

Vad kostar det?

Tjänsten är kostnadsfri.

För vem?

Rätt till eftervård uppstår efter att ett barn eller en ung person har varit placerad som en stödåtgärd inom öppenvården i minst sex månader eller har varit i vård utom hemmet genom omhändertagande. Eftervården är en frivillig tjänst.

Rätten till eftervård upphör senast när den unga personen fyller 25 år.

Gör så här

Medan barnet eller den unga personen vårdas utom hemmet kommer man överens om eftervården.

Om du har rätt till eftervård eller vill fråga om din rätt till eftervårdstjänster kan du kontakta personalen inom eftervården direkt.

Servicekanaler

Lastensuojelu, Kaarina

Lastensuojelu, Kaarina

Lastensuojelu, Paimio