Hoppa till huvudinnehåll

Ditt barn får stöd och hjälp av skolkuratorn när det uppstår problem i skolgången eller till exempel i frågor som gäller kompisförhållanden, livskompetens och självständighet. Skolkuratorn är dessutom ett stöd i förändrings- och krissituationer som berör er familj. Du kan kontakta skolkuratorn själv eller tillsammans med ditt barn/dina unga. Diskussionen med skolkuratorn är frivillig och konfidentiell. Barnet/den unga kan träffa skolkuratorn ensam eller tillsammans med dig. Mötet med skolkuratorn äger rum i skolans lokaler, i regel under skoldagen. Eventuella stödåtgärder planeras tillsammans med dig och ditt barn/dina unga och skolkuratorn kan till exempel samarbeta med läroanstaltens undervisningspersonal, skolhälsovården eller skolpsykologen för att säkerställa stöd som bäst motsvarar barnets/den ungas behov.

Kontakta skolkuratorn om du behöver stöd och information om till exempel

  • studiemotivation eller frånvaro
  • livskompetens (tidsanvändning, dygnsrytm)
  • människorelationer (familjesituation, kompisförhållanden, mobbning, ensamhet)
  • ångest eller humörsvängningar
  • oro på grund av eget eller närståendes missbruk
  • frågor som gäller den ungas självständighet (handledning i stöd för boende och ekonomi)

Om du behöver service i någon annan fråga, hjälper vi dig till rätt service och rätt yrkesperson.

Du kan ta kontakt per telefon, sms eller boka tid direkt med kuratorn. Skolkuratorns mottagningar genomförs i huvudsak i läroanstalterna under studiedagen.

Vad kostar det?

Skolkuratorerna tar i regel emot med tidsbokning och servicen är avgiftsfri.

Servicekanaler

AKK:n kuraattori, Turku

Be om hjälp -knappen

Elevvård i Alhaisten koulu, Salo

Elevvård i Armfeltin koulu, Salo

Elevvård i Hähkänän koulu, Salo