Hoppa till huvudinnehåll

Ergoterapi

Nyckelord:

Ergoterapi är medicinsk rehabilitering för dig som behöver stöd i din vardag. Med ergoterapi strävar man efter att förbättra funktionsförmågan när den påverkas av utvecklingsrelaterade störningar, sjukdomar, funktionsnedsättningar eller andra faktorer som till exempel beror på åldrande.

Ergoterapi för barn är avsedd för barn som har svårt med t.ex. motoriska färdigheter, sensorisk bearbetning, att klara sig själv i vardagen, eller att leka eller gestalta saker. Vi bedömer barnets förmåga att klara av dessa funktioner hemma, i daghemmet eller i skolan.

Ergoterapi för vuxna är avsedd för personer som har nedsatt funktionsförmåga på grund av sjukdom, skada eller förändringar i livssituationen. Vårt mål är att stödja dig i de färdigheter du behöver i vardagen genom att hitta lösningar på olika utmaningar. Inom ergoterapin bedömer vi också behovet av hjälpmedel och anpassning av hemmet.

Under de första besöken bedömer vi behovet av ergoterapi samt hur lång rehabilitering som behövs och när den inleds. Målen för terapin planeras utifrån dina behov tillsammans med dig och dina närstående. För att uppnå målen är det viktigt att också träna hemma utöver träningen tillsammans med ergoterapeuten.

Vad kostar det?

Avgiften grundar sig på anvisningarna för kundavgifter inom Egentliga Finlands välfärdsområde.

För vem?

Du hänvisas till ergoterapi på basis av en bedömning inom hälso- och sjukvården.

Gör så här

Kontakta rådgivningen eller skolhälsovården (barn) eller hälsovårdscentralen (vuxna) i din boendekommun.

Servicekanaler

Ergoterapi för vuxna, Åbo

Ergoterapi, Kimitoön

Ergoterapi, Letala

Ergoterapi, Nådendal

Ergoterapi, Pargas

Ergoterapi, sjukhuset, Åbo

Ergoterapi, Virmo, Nousis, Masku