Hoppa till huvudinnehåll

Familjeplanerings- och preventivmedelsrådgivning

Nyckelord:

På preventiv- och familjeplaneringsrådgivningen får du hjälp i alla frågor som gäller att bilda familj och preventivmedel till stöd för dina egna tankar och planer. Du kan boka tid åt dig själv eller komma tillsammans med din partner.

På preventiv- och familjeplaneringsrådgivningen får du rådgivning om preventivmedel som är lämpliga för dig. Vi sköter starten och uppföljningen av preventivmedel samt insättning och borttagning av preventivmedel. Vi ger dig information om frågor som gäller förebyggande, forskning och behandling av könssjukdomar. På preventiv- och familjeplaneringsrådgivningen får du också remisser för abort, sterilisering och infertilitetsutredning. Rådgivning om preventivmedel får du även på hälsocentralerna, mödra- och barnrådgivningen samt skol- och studerandehälsovården.

På preventiv- och familjeplaneringsrådgivningen får du dessutom tjänster som gäller sexuell hälsa. Du får stöd och råd till exempel om mens eller dina funderingar om hur du upplever ditt kön eller din sexuella läggning. Vi stöder dig i frågor som gäller människorelationer och förebyggande av sexuellt våld. Rådgivning i dessa frågor får du förutom på preventiv- och familjeplaneringsrådgivningen även på din egen mödrarådgivning.

Dina besök på preventiv- och familjeplaneringsrådgivningen är hälsovårdsmottagningar, läkarbesöken planeras efter behov. Det finns ingen nedre åldersgräns för servicen, men de övre åldersgränserna kan variera mellan olika kommuner.

Ta kontakt med preventiv- och familjeplaneringsrådgivningen när du behöver stöd och information om till exempel följande:

  • menstruation
  • preventivmedel
  • abort
  • sterilisering
  • könssjukdomar
  • sexualitet

Om du behöver service i något annat ärende, hjälper vi dig till rätt service och rätt yrkesperson.

Gör så här

Kontakta preventiv- och familjeplaneringsrådgivningen i din boendekommun i alla frågor som gäller preventivmedel och sexuell hälsa. Tjänsterna vid preventiv- och familjeplaneringsrådgivningen tillhandhålls med tidsbokning vardagar och tjänsterna är avgiftsfria.

Servicekanaler

Barnrådgivning, Rusko

Dalsbruk preventivrådgivning, Kimitoön