Hoppa till huvudinnehåll

Familjerehabiliteringstjänster

Nyckelord:
Som klient hos barnskyddet kan din familj få familjerehabiliteringstjänster. I familjerehabiliteringen får klienten hos barnskyddet och hens familj intensifierat stöd i form av familjerehabilitering för hela familjen i hemmet eller på institution.

Familjehabilitering är intensivt multiprofessionellt stöd för att bland annat stödja föräldraskap och interaktion inom familjen. Familjehabilitering omfattar också t.ex. träning av vardagliga färdigheter och en regelbunden dygnsrytm.
Målen och innehållet för familjerehabiliteringen fastställs tillsammans med familjen innan tjänstens start.

Familjerehabilitering är huvudsakligen en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård, som syftar till att möjliggöra barnets eller den unges boende hemma. Familjerehabilitering kan också utnyttjas inom vård utom hemmet för att hjälpa till i arbetet för avslutandet av omhändertagande. I detta fall används familjerehabilitering som hjälp för noggrant förberedelse för familjeåterföreningen.

Egentliga Finlands välfärdsområde tillhandahåller denna tjänst från och med 1.1.2023.

För vem?

Familjerehabilitering är en stödåtgärd inom barnskyddet och en socialarbetare fattar ett beslut om tjänsten. Familjerehabilitering förutsätter klientskap inom barnskyddet.

Gör så här

Du kan fråga din socialarbetare om möjligheten till familjerehabilitering. Om du inte är en klient hos barnskyddet, kan du be om råd från socialservicen i din boendekommun.

Servicekanaler

Lastensuojelun toimipiste, Salo