Hoppa till huvudinnehåll

Familjevård för äldre

Nyckelord:
Målet med familjevården är att ge den som är i familjevård möjlighet till vård under hemliknande förhållanden och till nära människorelationer samt att främja personens grundtrygghet och sociala relationer. Familjevården beviljas på basis av socialvårdslagen (1301/2014), och vården organiseras utgående från familjevårdslagen (263/2015).

Familjevård ordnas för klienter som behöver både vård och omsorg och en lämplig bostad, men som inte behöver serviceboende dygnet runt. Man hänvisar till tjänsterna genom att välfärdsområdet bedömer servicebehov.

Familjevård finns också tillgänglig som korttidsvård. Familjevård i form av korttidsvård är avsedd att stödja äldre personers möjligheter att klara sig hemma.

Vad kostar det?

För tjänsterna tas det ut en klientavgift som välfärdsområdet bestämmer.

För vem?

Man hänvisar till tjänsterna genom att välfärdsområdet bedömer servicebehov.

Servicekanaler

Ikäihmisten perhehoito, Turku