Hoppa till huvudinnehåll

Fastställande av underhållsbidrag för barn

Nyckelord:

Ett barn har rätt till ett tillräckligt underhåll fram till 18 års ålder. Underhållet är på föräldrarnas ansvar. Vid separation eller skilsmässa kan föräldrarna komma överens om underhållsbidrag sinsemellan eller hos en barnatillsyningsman. För att avtalen ska vara verkställbara, måste de bestyrkas skriftligen av en barnatillsyningsman.

Barnatillsyningsmannen ger också rådgivning om lag om underhåll för barn och avtalspraxis.

Om föräldrarna inte kan nå en överenskommelse, kommer de att hänvisas att sköta ärendet vid domstolen.

Egentliga Finlands välfärdsområde tillhandahåller denna tjänst från och med 1.1.2023.

För vem?

Angående underhållsbidrag är avtalsparterna föräldrarna. Det är inte upp till barnatillsyningsmannen att besluta om avtalets innehåll, utan avtalsförhandlingar görs mellan föräldrarna. Barnatillsyningsmannen också bestyrkar avtalet mellan föräldrarna.

Ett avtal om underhållsbidrag som har bestyrkts av barnatillsyningsmannen är särskilt viktigt eftersom FPA inte kan betala underhållsbidrag enbart på basis av ett ömsesidigt avtal mellan föräldrarna i en sådan situation där ena föräldern lämnar underhållsbidraget obetalt eller om underhållsbidraget är lägre än det giltiga underhållsstödet.

Avtalet måste vara till barnets bästa intresse och rimlig med hänsyn till den betalande förälderns ekonomiska situation. De riktlinjer som utarbetats av justitieministeriet kan användas för att bedöma underhållsbeloppet. Ett avtal som godkänts av barnatillsyningsmannen är verkställbart, dvs. utmätningsbart.

I princip betalas underhållsbidraget månadsvis. Underhållsbidraget ska betalas på förfallodagen och betalas i allmänhet in på kontot för den förälder som bor med barnet.

Gör så här

Föräldrarna kan komma överens om underhållsbidrag sinsemellan. Om ni vill komma överens om ärendet hos en barnatillsyningsman eller om ni vill bekräfta ett ömsesidigt avtal om underhållsbidrag, ska ni kontakta socialservicen eller familjerättsliga enheten i er boendekommun. Boka tid hos den familjerättsliga enheten via telefon eller chatt.

Familjerättsliga enheten erbjuder sina tjänster till invånarna i S:t Karins, Kimitoön, Koskis, Gustavs, Letala, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pargas, Pyhäranta, Pöytis, Reso, Rusko, Salo, Sago, Somero, Tövsala, Åbo och Vemo.

Indexförhöjning

Underhållsbidraget är bundet till levnadskostnadsindex som justeras årligen. Indexförhöjningen är en lagenlig förhöjning, som den underhållsskyldiga föräldern i princip själv måste beakta då föräldern betalar underhållsbidrag. Anteckning om förhöjningen görs i det ursprungliga underhållsavtalet eller domstolsbeslutet.

Förhöjningen träder i kraft i början av kalenderåret.

Alla fastställda underhållsbidrag och underhållsstöd stiger med 8,33 procent fr.o.m. 1.1.2023. Fullt underhållsstöd är 186,97 euro i månaden per barn fr.o.m. 1.1.2023.

Tilläggsuppgifter om anteckningarna om förhöjningarna ges av barnatillsyningsmannen.

Servicekanaler

Familjerättsliga enheten i Åbo

Familjerättsliga enheten i Letala

Familjerättsliga enheten i Loimaa

Familjerättsliga enheten i Nådendal

Familjerättsliga enheten i Nystad

Familjerättsliga enheten i Pargas

Familjerättsliga enheten i Salo

Familjerättsliga enheten i Somero

Familjerättsliga enheten i Virmo

Familjerättsliga enheten på Kimitoön