Hoppa till huvudinnehåll

Förebyggande familjearbete

Nyckelord:

På det förebyggande familjearbetet får du stöd, råd och handledning i frågor som gäller utmaningar i familjens vardag samt i föräldraskap, parförhållande och uppfostran. Genom det förebyggande familjearbetet får du hjälp till exempel med att skapa dagsrytm i familjen samt i frågor som gäller ditt barns måltider, sömn, vård och uppfostran. Du får stöd för att förbättra din familjs interaktion, stärka dina egna resurser eller bygga ut din familjs sociala nätverk. Du får dessutom stöd av det förebyggande familjearbetet i olika kris- och förändringssituationer i livet. Du kan själv ta kontakta eller tillsammans med din partner.

Ta kontakt med det förebyggande familjearbetet om du behöver hjälp och stöd till exempel i följande frågor:

  • betungande vardag
  • dagsrytm och hantering av vardagen
  • ditt barns måltider, sömn, vård eller uppfostran
  • försvagade resurser
  • din familjs inbördes interaktion
  • kris- och förändringssituationer
  • utbyggnad av det sociala nätverket

Om du behöver service i någon annan fråga, hjälper vi dig till rätt service och yrkesperson.

Det lönar sig att ta kontakt om problem som har med barnet, föräldraskapet eller familjesituationen att göra.

Du kan få tjänster inom det förebyggande familjearbetet till exempel via rådgivningsbyrån eller socialvården eller genom att själv kontakta familjecentret. Tjänsten är avgiftsfri.

Vad kostar det?

Tjänsten är avgiftsfri.

Gör så här

Du kan få tillgång till det förebyggande familjearbetets tjänster, till exempel under ledning av en rådgivningscentral eller socialvård, eller genom att själv kontakta det förebyggande familjearbetets kontaktkanaler eller rådgivningscentralen.

Servicekanaler

Be om hjälp -knappen

Hälsohus, Nousis