Hoppa till huvudinnehåll

Gemenskapsboende för äldre

Nyckelord:

Gemenskapsboende i enlighet med socialvårdslagen är boende som välfärdsområdet ordnar i en tillgänglig och trygg boendeenhet där personen i sin besittning har en bostad som motsvarar hens behov och där det för klienterna erbjuds verksamhet som främjar socialt umgänge. Socialservice som motsvarar klienternas individuella behov inom gemenskapsboende ordnas separat som hemvård, stödtjänster eller annan service som ges hem.

Gemenskapsboende ordnas för klienter som behöver vård och omsorg samt en lämplig bostad, men som inte behöver serviceboende dygnet runt. Gemenskapligt boende stöder dig att leva ett individuellt liv och upprätthålla ditt välbefinnande, din hälsa och dina relationer.

Egentliga Finlands välfärdsområde ordnar gemenskapsboende som egen produktion samt baserat på avtal från privata serviceproducenter och med servicesedel vars förutsättningar beskrivs i regelboken.

Vad kostar det?

För tjänsten tas det ut en klientavgift som välfärdsområdet bestämmer.

För vem?

Man hänvisar till tjänsterna genom att välfärdsområdet bedömer servicebehov.

Servicekanaler

Aftonro, Iniö

Björkebo, Pargas

Grannas, Nagu

Hovirinta servicecenter, S:t Karins

Hulvela servicecenter, Reso

Kurki, Somero

Maununtupa, Lundo

Palvelutalo Kotikarpalo, Pöytyä