Hoppa till huvudinnehåll

Gemenskapsboende, personer i arbetsför ålder

Nyckelord:

Gemenskapsboende är en form av socialservice där du erbjuds en bostad som motsvarar dina behov i en tillgänglig och trygg boendeenhet. Du har också möjlighet att delta i de aktiviteter som ordnas på boendeenheten.

Vid behov kan du också få stödtjänster, hemtjänst och andra sociala tjänster som du behöver. Målet med gemenskapsboende är rehabilitering, så att du kan övergå till stödboende eller helt självständigt boende.

För vem?

Servicen är avsedd för personer som behöver hjälp i vardagen på grund av ålder, sjukdom, funktionsnedsättning eller andra liknande skäl. Den beviljas på basis av en bedömning av servicebehovet samt en klientplan som görs utifrån bedömningen.

Gör så här

Kontakta Fackla-teamet i din boendekommun. Om du redan har en egen kontaktperson inom socialservicen kan du kontakta den personen direkt. Fackla-teamet är till för den som ännu inte har en klientrelation.

Servicekanaler