Hoppa till huvudinnehåll

Hjälpmedelstjänster

Nyckelord:

Hjälpmedelstjänsterna är till för dig som har nedsatt funktionsförmåga på grund av sjukdom eller skada. Vi gör behovsbedömning av hjälpmedel, anpassar hjälpmedel samt lånar ut, underhåller och reparerar dem.

Hjälpmedelsutlåningen

De vanligaste hjälpmedlen (t.ex. kryckor, promenadkäpp, duschstol, upphöjd wc-stol) kan du låna utan remiss eller tidsbokning från hjälpmedelsutlåningen vid din social- och hälsovårdscentral. Lånetiden är individuell och avtalas när du lånar hjälpmedlet. En närstående person kan också låna dessa hjälpmedel för dig med ditt medgivande. När lånetiden har gått ut eller du inte längre behöver hjälpmedlet ska du återlämna det till hjälpmedelsutlåningen vid din social- och hälsovårdscentral. En närstående kan också återlämna hjälpmedlet. Kontakta hjälpmedelsutlåningen om du fortfarande behöver hjälpmedlet efter att lånetiden har gått ut.

Hjälpmedelsservice

Hjälpmedelsservicen vid din social- och hälsovårdscentral underhåller och reparerar hjälpmedel. Ring i förväg för att boka en tid för underhåll/reparation.

Hjälpmedelstjänster med tidsbokning

För en behovsbedömning av individuella hjälpmedel (t.ex. olika typer av stöd, proteser, kompressionstextilier, ortopediska skor, hålfotsinlägg, aktiva rullstolar) behöver du en remiss från en läkare inom den offentliga hälso- och sjukvården. Efter att vi har fått din remiss kommer vi överens om en tid för en behovsbedömning med dig.

Transport av hjälpmedel

I regel ansvarar du själv för att hämta och återlämna ditt hjälpmedel. Om det är fråga om ett stort hjälpmedel (t.ex. en hemvårdssäng) ordnas transporten av hjälpmedelstjänsterna.

En terapeut som känner till hjälpmedel hjälper dig att prova ut, anpassa och använda hjälpmedlet utifrån en behovsbedömning. Bedömningen kan göras på en mottagning eller hemma, beroende på vad terapeuten anser att lämpar sig bäst för dig. Individuella stöd lånas inte ut för akuta behov eller kortvarig användning. Vårdartiklar eller motions- och hobbyredskap lånas inte ut som hjälpmedel för medicinsk rehabilitering.

Om du behöver ett elektroniskt hjälpmedel för förflyttning eller hjälpmedel för kommunikation eller omgivningskontroll, skickar din läkare en remiss till Regionala hjälpmedelscentralen vid ÅUCS. Den specialiserade sjukvården ansvarar för behovsbedömning och överlåtelse av hjälpmedel för syn, hörsel och andning inom sina egna specialiteter.

Vad kostar det?

Hjälpmedlen och behovsbedömningarna i anslutning till dem, samt underhåll och reparationer är kostnadsfria. Du ansvarar själv för kostnaderna för att transportera hjälpmedlen.

För uteblivet besök som inte avbokats debiteras en avgift i enlighet med anvisningarna för kundavgifter.

För vem?

Hjälpmedelstjänsterna är avsedda för alla invånare i välfärdsområdet som behöver hjälpmedel på grund av nedsatt funktionsförmåga. Du kan låna ett hjälpmedel hem eller till en hemlik serviceenhet. Hjälpmedlen är avsedda för din personliga användning. Hjälpmedelsutlåningen lånar inte ut vårdartiklar eller motions- och hobbyredskap. De vanligaste hjälpmedlen (t.ex. kryckor, promenadkäpp, duschstol, upphöjd wc-stol) kan du låna utan remiss eller tidsbokning.

Gör så här

Kontakta hjälpmedelsutlåningen vid din social- och hälsovårdscentral eller din läkare inom den offentliga social- och hälsovården.

Egentliga Finlands välfärdsområde följer Social- och hälsovårdsministeriets grunder för att lämna ut hjälpmedel för rehabilitering. En behovsbedömning innebär inte automatiskt att du får ett hjälpmedel, utan du kan också hänvisas till andra tjänster.

Hjälpmedelstjänster för barn (under 16 år) tillhandahålls av den enhet som ansvarar för barnets vård, i enlighet med de allmänna principerna för hjälpmedelstjänster. Vid akuta behov av ett vanligt hjälpmedel kan du kontakta hjälpmedelstjänsterna vid barnets social- och hälsovårdscentral.

Servicekanaler

Apuvälinelainaamo, Kaarina

Apuvälinelainaamo, Loimaa

Apuvälinelainaamo, Paimio-Sauvo

Apuvälinelainaamo, Raisio

Apuvälinelainaamo, Salo

Apuvälinelainaamo, Somero