Hoppa till huvudinnehåll

Medling i familjefrågor

Nyckelord:

Medling i familjefrågor är en särskild lagstadgad socialservice enligt äktenskapslagen som är tillgänglig, när det förekommer konflikter inom familjen. Även parterna i ett samboförhållande och registrerat partnerskap kan använda medling i familjefrågor. Medling är avsedd för barnfamiljer där föräldrarna överväger möjligheten till separation eller för familjer där föräldrarna redan har separerat och familjen försöker anpassa sig till den nya livssituationen. Inom Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) samordnas medling i familjefrågor av familjerättsliga tjänster.

För vem?

Medling i familjefrågor är avsedd för alla invånare inom de kommuner som hör till Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha). Medling i familjefrågor är frivillig, kostnadsfri och konfidentiell. Medlingen grundar sig på deltagarnas egen vilja och motivation.

Medling i familjefrågor används oftast när makarna överväger eller redan har beslutat att skilja sig. Man kan också söka medling efter separationen, när familjen behöver medlarens stöd för att kunna anpassa sig till den nya livssituationen. Medling i familjefrågor är tillgänglig under hela separationsprocessen. Medlingen utgår från att komma överens om barnets angelägenheter.

Syftet med medlingen är att få till stånd en förtroendefull och öppen dialog mellan familjemedlemmarna och att stödja familjen att kunna åstadkomma samförstånd om hur konflikterna inom familjen ska kunna lösas. Medlaren har i uppgift att hjälpa och stödja parterna själva att lösa sina meningsskiljaktigheter. Man strävar efter en lösning genom förhandlingar och avtal mellan parterna. Medlaren ska fästa särskild avseende vid att barnets ställning blir tryggad. Medlarna är opartiska. Medlarna hjälper deltagarna att hitta ett lämpligt sätt för dem att vara föräldrar och att samarbeta med frågor gällande föräldraskap även efter separationen.

Det samförstånd om barnets angelägenheter som nåtts vid medlingen kan hos barnatillsyningsmannen stadfästas som verkställbar.

Gör så här

Ta kontakt med familjerättsliga tjänster inom Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha).

Servicekanaler

Kauppatorin Monitori