Hoppa till huvudinnehåll

Medling i familjefrågor

Nyckelord:

Medlare i familjefrågor erbjuder hjälp och stöd på begäran när det uppstår konflikter i familjen.

Medling i familjefrågor används oftast då, när makarna överväger eller redan har beslutat att skilja sig. Det kan också användas av familjer som redan är skilda men som behöver stöd av en medlare för att anpassa sig till den nya livssituationen.

Syftet med medling är att skapa en konfidentiell och öppen dialog mellan familjemedlemmarna och att hjälpa familjen att nå en gemensam överenskommelse om hur familjens konflikter kan lösas.

I en medling ingår gemensamma diskussioner under ledning av medlaren. Medlarna är opartiska och deras roll är att se till att de lösningar som föräldrarna väljer motsvarar barnets behov så bra som möjligt. Medlarna hjälper deltagarna att hitta ett sätt att vara föräldrar som passar dem och att göra samarbete angående föräldraskap efter separationen.

Samförståndet vid medlingen kan bekräftas som verkställbar hos en barnatillsyningsman.

Egentliga Finlands välfärdsområde tillhandahåller denna tjänst från och med 1.1.2023.

För vem?

Medling i familjefrågor är frivillig, avgiftsfri och konfidentiell. Medlingen bygger på deltagarnas egen vilja och motivation.

Gör så här

Kontakta familjerådgivningen eller den familjerättsliga enheten i din boendekommun. Uppfostrings- och familjerådgivningens tjänster är avsedda för barnfamiljer.

Servicekanaler

Åbo stads familjerådgivning

Paraisten Perhekeskus, Parainen

Perheneuvola, Salo-Somero