Hoppa till huvudinnehåll

Kosten är en viktig del av främjandet av befolkningens hälsa och välbefinnande. Nutritionsbehandling innebär att främja både hälsa och välbefinnande med rätt kost. Nutritionsbehandling för sjuka kallas näringsterapi och ges av näringsterapeuter. En näringsterapeut är en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som har högre högskoleexamen och som är legitimerad av Valvira.

På näringsterapeutens mottagning

Nutritionsbehandling är en viktig del av behandlingen av många sjukdomar. Den kan till och med vara det enda alternativet. Nutritionsbehandlingen är invididuell och anpassas till din livssituation. På mottagningen går näringsterapeuten igenom din journal och dina mat- och ätvanor. Terapeuten bedömer också ditt nutritionstillstånd och sätter upp realistiska mål tillsammans med dig. Därefter får du kosthandledning, vars effekt och kvalitet följs upp och bedöms. Under handledningen får du praktiska råd för din kost och eventuella näringstillskott. Vid behov handleder näringsterapeuten också andra personer som deltar i din vård, såsom närstående, personliga assistenter samt skötare på enheter eller serviceboende.

Främjande av hälsa

I en näringsterapeuts arbetsbeskrivning ingår att delta i främjandet av hälsa och välbefinnande, i synnerhet när det gäller rätt kostval. Den här uppgiften kan till exempel innebära att säkerställa kvaliteten på nutritionsbehandling samt att undervisa i näringslära och utbilda vårdpersonal.

Vad kostar det?

Avgiften grundar sig på anvisningarna för kundavgifter inom Egentliga Finlands välfärdsområde.

Gör så här

En läkare eller hälsovårdare skriver remiss till en näringsterapeut när det behövs särskild expertis inom näring.

Servicekanaler

Hälsostation, Nystad

Kaarinan pääterveysasema

Näringsterapi, barn och unga, Åbo