Hoppa till huvudinnehåll

Skolhälsovårdstjänster

Nyckelord:

Skolhälsovården ger dig stöd i alla frågor som gäller ditt barns hälsa, välbefinnande samt tillväxt och utveckling.

I skolhälsovården genomförs återkommande hälsoundersökningar enligt årskurs och omfattande hälsoundersökningar i årskurs 1, 5 och 8, dit vårdnadshavarna får en kallelse. Du kan också boka tid för extra besök, då det är möjligt att sätta sig in i frågor som kräver utredning samt följa hälso- och välfärdssituationen, tillväxten och utvecklingen eller familjens situation mellan hälsoundersökningarna. Ditt barn kan dessutom utan att boka tid gå till hälsovårdsmottagningen för att diskutera sina symtom och saker som sysselsätter tankarna.

Uppföljnings- och stödbesök ordnas individuellt efter ditt barns behov. Ditt barn har möjlighet att få de vaccinationer som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet i skolhälsovården. Du får stöd och handledning på skolhälsovården om ditt barn får behov av särskilt stöd. Skolhälsovården tillhandahålls i samarbete mellan skolhälsovårdaren och skolläkaren och är en länk till den specialiserade sjukvården och till andra hälso- och sjukvårdstjänster. För att trygga det stöd som bäst motsvarar ditt barns behov är det dessutom möjligt för skolhälsovården att samarbeta med lärarna, skolkuratorn och skolpsykologen.

Du kan kontakta skolhälsovården själv eller tillsammans med ditt barn.

Kontakta skolhälsovården när du behöver stöd eller information om till exempel följande saker som gäller ditt barn:

  • hälsa och välbefinnande
  • tillväxt och utveckling
  • psykiskt välmående (trötthet, rädsla, spänning)
  • kostfrågor
  • sömn och vila
  • vaccinationer

Om du behöver service i någon annan fråga, hjälper vi dig till rätt service och yrkesperson.

Skolhälsovårdstjänsterna tillhandahålls vardagar antingen med tidsbokning eller genom att komma till mottagningen. Du kan kontakta skolhälsovårdaren genom att ringa eller skicka sms.

Vad kostar det?

Tjänsten är avgiftsfri.

Servicekanaler

Aunelan koulun opiskeluhuolto, Turku

Be om hjälp -knappen

Elevhälsan i Alhaisten koulu, Salo

Elevhälsan i Armfeltin koulu, Salo

Elevhälsan i Aseman koulu, Virmo

Elevhälsan i Askaisten koulu, Masku

Elevhälsan i Cygnaeus skola, Åbo

Elevhälsan i Friisilän koulu, Reso

Elevhälsan i Hähkänän koulu, Salo