Hoppa till huvudinnehåll

Stöd för användning av Service Datalager (SDL)

Nyckelord:

Varha stödjer social- och hälsovårdsorganisationer, kommuner, församlingar och privata aktörer i regionen för implementering av SDL. SDL är ett centraliserat nationellt datalager där tjänster och servicekanaler beskrivs kundorienterat. Offentliga förvaltningen har lagstiftat skyldighet att beskriva tjänsterna i SDL.

Tjänsteinformationen i Service Datalagret är fritt tillgänglig för alla via ett öppet gränssnitt.

  • Varha-webbplatsen hämta informationen om tjänsterna huvudsakligen från SDL.
  • Andra användningskanaler är t.ex. Omaperhe.fi och Tarmoa.fi.
  • Information hittas även på Suomi.fi och via Google-sökningar.

Det rekommenderas att information om tjänster och servicekanaler lagras i SDL, oberoende av vem som tillhandahåller tjänsterna. Detta:

  • gynnar invånarna,
  • stödjer kartläggningen av kundvägar,
  • underlättar återanvändning av data.

Gör så här

Varhas SDL-arbete samordnas av SDL-team i organiseringens tjänsters. Kontakta SDL-teamet om du behöver stöd för att använda SDL.

Servicekanaler