Hoppa till huvudinnehåll

Stödformer för personer med funktionsnedsättning som använder sin egen bil

Nyckelord:
Olika stödformer för användning av egen bil ger en möjlighet för personer med funktionsnedsättning att röra sig utanför hemmet, särskilt i situationer där nödvändiga behovet att röra sig är stort.

Stödformerna för användning av egen bil är bland annat:
* Ekonomiskt stöd för anskaffning av en ny eller begagnad bil.
* Nödvändiga ändringar till en standardbil, t.ex. handkontrollanordningar, förflyttning av pedaler, uppvärmningsanordningar.
* Hjälputrustning som ska installeras fast i bilen, t.ex. rullstolslyftar och hissar.

Egentliga Finlands välfärdsområde tillhandahåller denna tjänst från och med 1.1.2023.

Krav

Stödformerna beviljas på basis av en bedömning av servicebehovet. Med klienten ordnas ett personligt möte för att bedöma servicebehovet.

För att ärendet ska kunna behandlas krävs alltid en skriftlig ansökan, som innehåller eller bifogats senare med minst följande:
* en specifikation av den tjänst som kunden har sökt och dess kostnader
* den sökandes motivering till varför hen behöver tjänsten
* hälsovårdens handlingar, där det framgår funktionsnedsättningen/sjukdomen som är relevant för beviljandet av tjänsten, dess långvarighet, samt nuvarande funktionsförmåga.

Kunden kan ansöka om tjänsten innan anskaffandet av bilen eller för att få ersättning för anskaffningskostnaderna efteråt. Om kunden vill vara säker på att få ekonomiskt stöd innan hen fattar sitt köpbeslut, är det bra att göra ansökan i förväg.

Anvisning

Kontakta handikappservicen i din boendekommun.

Servicekanaler