Hoppa till huvudinnehåll

Studenthälsovården erbjuder dig tjänster inom hälso- och sjukvård och icke-brådskande sjukvård om du studerar på en yrkesläroanstalt på andra stadiet eller ett gymnasium. På studerandehälsovården får du stöd för ditt övergripande välbefinnande och för att upprätthålla din studieförmåga

Studerandehälsovården ger dig hjälp och stöd också i frågor som gäller psykisk hälsa och missbruk, frågor som gäller sexuell hälsa och munhälsovård. Vid behov hänvisar hälsovårdaren dig till primärvårdstjänster och till exempel till kuratorn eller psykologen vid läroanstalten.

Som studerande på andra stadiet får du under det första läsåret en kallelse till hälsoundersökning som görs av en hälsovårdare och under det andra läsåret en kallelse till läkarundersökning.

Oavsett din bostadskommun får du studerandehälsovårdstjänster i den kommun där du studerar.

Kontakta studerandehälsovården till exempel i följande ärenden:

  • Hälsovårdares icke-brådskande sjukvårdsmottagning
  • Första hjälpen
  • Hälsorådgivning
  • Sexual- och preventivrådgivning
  • Psykisk hälsa och missbruk
  • Stöd för ork och studieförmåga
  • Vaccinationer

Om du behöver service i någon annan fråga, hjälper vi dig till rätt service och yrkesperson.

För hälsovården för högskole- och yrkeshögskolestuderande svarar Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS.

Studerandehälsovårdens tjänster är frivilliga för den studerande och i huvudsak avgiftsfria. Du kan ta kontakt med studerandehälsovården genom att ringa, skicka sms eller komma till platsen för att boka tid.

Vad kostar det?

Studerandehälsovårdstjänster är mest avgiftsfria för studeranden.

För vem?

Du är berättigad till studerandehälsovårdstjänster om du studerar vid en yrkesutbildning på andra stadiet och gymnasium.

Studerandehälsovårdstjänster är frivilliga och mest avgiftsfria för studeranden.

Gör så här

Kontakta hälsovårdaren på din läroanstalt via telefon.
Du kan också kontakta hälsovårdaren på egen hand. Observera att mottagningstiderna varierar mellan verksamhetsställen.
Mer information hittar du från din läroanstalts Wilma- och DigiOne-tjänsten.

Servicekanaler

Be om hjälp -knappen

Elevvård i Halikon lukio, Salo

Elevvård i Perniön lukio, Salo

Elevvård i Salon lukio, Salo