Hoppa till huvudinnehåll

Tjänster som stöder krigs- och militärinvaliders samt frontveteraners boende hemma

Nyckelord:

En krigsinvalid är en person som har en av krig orsakad skada eller sjukdom som har konstaterats genom beslut av Statskontoret eller tidigare genom beslut av Olycksfallsverket. Andra än krigsinvalider kan också få militärskadeersättningar. Den största gruppen utgörs av beväringar och fredsbevarare som skadats före 1991. De kallas militärinvalider.

Berättigade till service som stöder boende i hemmet är de frontveteraner som bor i Finland och som har deltagit i krigen 1939-1945 och som har beviljats frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken.

Egentliga Finlands välfärdsområde tillhandahåller krigs- och militärinvalider samt frontveteraner i Egentliga Finland av Statskontoret ersatta tjänster som stöder klientens boende i hemmet avgiftsfritt.

Ändringen (54/2019) av lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988) har trätt i kraft 1/11 2019. Efter lagändringen har hemtjänsterna för frontveteraner och krigs- och militärinvalider samma innehåll och omfattning. Statskontoret ger välfärdsområdena anvisningar om utbudet av tjänster som ges hem.

Målet med servicen som stöder boende hemma är att på ett mångsidigt sätt stödja förmågan att klara sig hemma och att upprätthålla och främja klientens funktionsförmåga i en bekant omgivning. Exempel på de vanligaste tjänsterna som ges hem: hemvård, måltidstjänster, städning, klädvård, gårdsarbete och trygghetstelefonservice.

Gör så här

Tjänsterna beviljas utifrån en bedömning av servicebehovet och utifrån individuell prövning. Efter kartläggningen av servicebehovet görs en individuell klientplan upp för klienten. Tjänster som förs hem bedöms och klientplanen upprättas av den servicehandledare som sköter era ärenden eller av enhetens personal.

Servicekanaler