Hoppa till huvudinnehåll

Vård utom hemmet inom barnskyddet

Nyckelord:

Vård utom hemmet innebär ordnande av vård och fostran utanför det egna hemmet för ett barn som har placerats akut, placerats genom ett tillfälligt beslut av en förvaltningsdomstol eller omhändertagits.

Barnskyddets huvudvikt ligger på öppenvårdens stödtjänster som barnet och familjen får i sitt eget hem. Omhändertagande kan övervägas om barnskyddets stödåtgärder inom öppenvården inte är ändamålsenliga eller tillräckliga och om vård utom hemmet är det bästa alternativet för barnet. Man strävar efter att omhändertagandet ska ske i samråd med föräldrarna och andra nätverk. Ett beslut om omhändertagande fattas av ledande tjänsteinnehavare inom socialvården om vårdnadshavaren eller ett barn som fyllt 12 år inte motsätter sig omhändertagandet. Om de delaktiga motsätter sig omhändertagandet fattas beslutet av en förvaltningsdomstol.

Vad kostar det?

Tjänsten är kostnadsfri.

Förälderns underhållsskyldighet fortsätter medan barnet är omhändertaget. Ett avtal om underhållsbidrag ingås med föräldern, alternativt fastställs en klientavgift. Barnets inkomster eller esättningar innehålls som ersättning för vården. En del av dessa inflyter till barnet som medel för eget hushåll.

För vem?

Behovet av vård utom hemmet bedöms som en del av socialarbetet inom barnskyddet. Omhändertagande är den sista utvägen inom barnskyddet för att trygga barnets uppväxt och utveckling. Vård utom hemmet är ett alternativ om barnets hälsa eller utveckling allvarligt hotas på grund av brist på vård eller andra omständigheter.

Gör så här

Kontakta din egen socialarbetare eller barnskyddet i din kommun.

Om du är orolig för ett barn eller en familj ska du kontakta socialvården per telefon eller göra en skriftlig barnskyddsanmälan så att en bedömning av stödbehovet kan göras. Om situationen är brådskande ska du ringa social- och krisjouren eller 112.

Servicekanaler

Halikon perhetukikeskus

Halikon perheyksikkö

Hjortronvägens specialbarnhem, Åbo

Kaarinan perhetukikeskus

Lastensuojelu, Kaarina

Lastensuojelu, Kaarina

Lastensuojelu, Paimio