Hoppa till huvudinnehåll

Veteranrehabilitering

Nyckelord:

Du kan ansöka om veteranrehabilitering om du tilldelats frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken och om du inte har rätt till rehabilitering med stöd av någon annan lag. Syftet med rehabiliteringen är att främja och upprätthålla din funktionsförmåga så att du klarar av ett självständigt liv så länge som möjligt.

Din make/maka kan delta i rehabiliteringen i sluten vård samtidigt som dig på samma rehabiliteringsinrättning. Din make/maka kan också delta i dagrehabiliteringen tillsammans med dig.

Krigsinvalider vars invaliditetsgrad är minst 10 procent enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst får motsvarande förmåner enligt nämnda lag. De är således inte berättade till rehabilitering för frontveteraner.

De regionala veteranrådgivarna hjälper dig med att ansöka om rehabilitering.

För vem?

Rehabiliteringsalternativ:
* Rehabilitering i sluten vård
* Dagrehabilitering
* Rehabilitering i öppenvård
* fotvård.

Ansökan om rehabilitering kan göras av
* frontveteranen själv eller av en befullmäktigad person
* en anhörig till frontveteranen
* en social- och hälsovårdsmyndighet.

Gör så här

Kontakta veteranrådgivaren i din kommun för mer information och råd. Kontaktuppgifterna hittar du via din kommuns servicekanal.

Servicekanaler