Hoppa till huvudinnehåll

Villkor för webbplatsen Varha.fi och dataskyddsbeskrivning

Egentliga Finlands välfärdsområdes kommunikationstjänster svarar för upprätthållandet av Varhas webbplats.

Varhas webbplats är fritt tillgänglig för alla som använder internet. Fri användning omfattar bläddring av webbplatser i enlighet med allmän praxis samt tryckning och lagring av dessa för normal användning, med nedanstående begränsningar.

Varha publicerar på sitt internet meddelanden eller upplysningar av utomstående aktörer endast i undantagsfall av välgrundade skäl. Sekretessbelagda material och/eller material som innehåller patientuppgifter publiceras ej på webbplatsen.

Registerbeskrivning för Varha.fi-webbplats