Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Professionals

Tutkimuspalvelut

Tieteellinen tutkimus luo huippuosaamista, jota arvostavat potilaat, henkilökunta, tutkijat sekä kuntapäättäjät ja muut sidosryhmät.

Tutkimuspalveluiden tehtäviä ovat

 • Varhan tutkimuslupien käsittely ja niihin liittyvä neuvonta
 • Varhassa tehtävien opinnäytetöiden lupien käsittely ja niihin liittyvä neuvonta
 • Varhan tietolupien käsittely ja niihin liittyvä neuvonta
 • Alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan toiminnan organisointi
 • Valtion tutkimusrahoituksen hallinnointi ja hankerahoituksen hakukierrosten organisointi
 • Tutkimusrahoituksen hallinnointi ja raportointi
 • Tieteellisiin tutkimuksiin liittyvät sopimukset
 • Tutkijalähtöisten tutkimusten monitointipalvelu
 • Julkaisutiedonkeruu
 • Neuvontapalvelu erilaissa tutkimukseen liittyvissä kysymyksissä
 • Biostatistikkopalvelut
 • Lääkärien koulutuskorvaushaun koordinointi aluehallintovirastolle 

Turun kliininen tutkimuskeskus, TurkuCRC toimii osana tutkimuspalveluita ja hoitaa osan palveluista.