Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Keywords:

Contact information and opening hours

Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Tällä hakemuksella voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Täydentävästä toimeentulotuesta oleva hakemus tehdään hyvinvointialueelle, kun olet saanut hakemusta koskevalle ajalle tehdyn päätöksen perustoimeentulotuesta (Laki toimeentulotuesta 14§).

Hakemusta lähettäessä on varmistettava, että kaikki siihen liittyvät liitteet on liitetty. Hakemuksen lähettämisen jälkeen, hakemukseen ei ole mahdollista lisätä enää liitteitä sähköisesti. Puutteellisin tiedoin toimitettu hakemus voi johtaa lisäselvityspyyntöön ja hakemuksen käsittely voi hidastua.

Toimeentulotuen hakijan on annettava toimielimelle kaikki tiedossaan olevat toimeentulotukeen vaikuttavat tiedot sekä ilmoittaa, mikäli ilmoitettuihin tietoihin tulee muutoksia.