Hyppää pääsisältöön

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Avainsanat:

Aukioloajat ja yhteystiedot

Aukioloajat

, Avoinna ympäri vuorokauden

Tällä hakemuksella voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Täydentävästä toimeentulotuesta oleva hakemus tehdään hyvinvointialueelle, kun olet saanut hakemusta koskevalle ajalle tehdyn päätöksen perustoimeentulotuesta (Laki toimeentulotuesta 14§).

Hakemusta lähettäessä on varmistettava, että kaikki siihen liittyvät liitteet on liitetty. Hakemuksen lähettämisen jälkeen, hakemukseen ei ole mahdollista lisätä enää liitteitä sähköisesti. Puutteellisin tiedoin toimitettu hakemus voi johtaa lisäselvityspyyntöön ja hakemuksen käsittely voi hidastua.

Toimeentulotuen hakijan on annettava toimielimelle kaikki tiedossaan olevat toimeentulotukeen vaikuttavat tiedot sekä ilmoittaa, mikäli ilmoitettuihin tietoihin tulee muutoksia.