Hyppää pääsisältöön

Sähköinen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi ja on viimesijainen taloudellinen tukimuoto. Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myöntää hyvinvointialueen sosiaalipalvelut. Täydentävää toimeentulotukea voi saada erityisiin tai poikkeuksellisiin tilanteisiin tai tarpeisiin. Erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen saantia (vähintään puoli vuotta), pitkäaikaista vaikeaa sairautta (kestänyt vähintään vuoden) sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä erityisiä tarpeita.

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää sinun tai perheesi sosiaalista turvallisuutta, omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä sekä pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Ehkäisevää tukea voidaan myöntää, mikäli se on välttämätöntä elämäntilanteesi parantamiseksi tai vaikeuksien lievittämiseksi, esimerkiksi taloudellisen tilanteesi äkillisesti huonontuessa.

Voit hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea sähköisesti Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta: