Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Omaishoidon tuen hakemus

Tällä hakemuksella haetaan omaishoidon tuen lain 2 § pykälän mukaista omaishoidon tuen palvelua. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.
Kotikunta (Required field)
Hoidettava on
Hoidettava on
Hoidettavan henkilötiedot
Sukunimi ja etunimet
Henkilötunnus
Ammatti
Puhelin
Kotiosoite, postinumero ja -toimipaikka
Hoidettavan muut tuet ja palvelut
Eläkettä saavan hoitotuki
Eläkettä saavan hoitotuki € / kk
Vammaistuki
Vammaistuki € / kk
Kotihoito
Yli 18-vuotiaat asiakkaat: onko tehty muistitesti?
Hoitajaa koskevat tiedot
Sukunimi ja etunimet
Henkilötunnus
Ammatti
Puhelin
Sähköposti
Kotiosoite, postinumero ja -toimipaikka
Hoitaja on
Hoitaja on
Hoitajan alle 18-vuotiaiden huollettavien lukumäärä
Hoitajan kansalaisuus
Hoitajan äidinkieli
Hoitajan pankkiyhteys ja tilinumero
Hoitaja hakee
Hoitaja hakee
Liitetiedostot
Liitetiedostot
Maximum 5 files.
10 MB limit.
Allowed types: pdf, png, jpg, jpeg.

Omaishoidon tuen hakemuksen liitteeksi tulee lisätä enintään 6 kuukautta vanha lääkärintodistus tai hoitokertomus (epikriisi) tai voimassa oleva kuntoutussuunnitelma, josta selviää omaishoidettavan toimintakyky. Liitteet voivat olla kopioita. Hakemusta ei voida ottaa käsittelyyn ja päätöstä tehdä ilman tarvittavia liitteitä.

Valitse tästä liitetiedostot. Liitteiden tiedostomuoto voi olla jpg, jpeg, png tai pdf. Yhden liitetiedoston koon tulee olla enintään 2.0 Mt.