Hoppa till huvudinnehåll

Ansökan om stöd för närståendevård

Med denna ansökan ansöker man om service till stöd för närståendevård i enlighet med § 2 i lagen om stöd för närståendevård. Stöd för närståendevård är en helhet som omfattar behövliga tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt vårdarvode till närståendevårdaren, ledighet och service till stöd för närståendevården.
 
Hemkommun (Obligatoriskt fält)
Den vårdbehövande
Den vårdbehövande
Personuppgifter om den vårdbehövande
Efternamn och alla förnamn
Personbeteckning
Yrke
Telefon
Hemadress, postnummer och postanstalt
Annat stöd och annan service som den vårdbehövande får
Vårdbidrag för pensionstagare
Vårdbidrag för pensionstagare € per månad
Vårdbidrag för pensionstagare
Vårdbidrag för pensionstagare € per månad
Hemvård
Klienter över 18 år: har det utförts ett minnestest?
Uppgifter som berör vårdaren
Efternamn och alla förnamn
Personbeteckning
Yrke
Telefon
E-post
Hemadress, postnummer och postanstalt
Vårdaren har/är
Vårdaren är
Antalet under 18-åriga som står under vårnad och som vårdaren har
Vårdarens nationalitet
Vårdarens modersmål
Vårdarens bankförbindelse och kontonummer
Vårdaren ansöker om
Vårdaren ansöker om
Bilagor
Bilagor
Som mest 5 filer.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: pdf, png, jpg, jpeg.

Till ansökan om stöd för närståendevård bifogas ett högst 6 månader gammalt läkarintyg eller epikris eller en gällande rehabiliteringsplan, där det ingår uppgifter om funktionsförmågan hos den som behöver närståendevård. Bilagorna kan vara kopior. Ansökan kan inte tas till behandling utan nödvändiga bilagor. 

Välj bifogade filer här. Filformatet för bilagorna kan vara jpg, jpeg, png eller pdf. Storleken på en bifogad fil ska vara högst 2.0 Mt.