Hyppää pääsisältöön

Omaishoidon tuen hakemus

Tällä hakemuksella haetaan omaishoidon tuen lain 2 § pykälän mukaista omaishoidon tuen palvelua. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.
Hoidettava on
Hoidettava on
Hoidettavan henkilötiedot
Hoidettavan muut tuet ja palvelut
Eläkettä saavan hoitotuki
€ / kk
Vammaistuki
€ / kk
Kotihoito
Yli 18-vuotiaat asiakkaat: onko tehty muistitesti?
Hoitajaa koskevat tiedot
Hoitaja on
Hoitaja on
Hoitaja hakee
Hoitaja hakee
Liitetiedostot
Enintään 5 tiedostoa.
Rajoitus: 10 MB.
Sallitut tiedostotyypit: pdf, png, jpg, jpeg.

Omaishoidon tuen hakemuksen liitteeksi tulee lisätä enintään 6 kuukautta vanha lääkärintodistus tai hoitokertomus (epikriisi) tai voimassa oleva kuntoutussuunnitelma, josta selviää omaishoidettavan toimintakyky. Liitteet voivat olla kopioita. Hakemusta ei voida ottaa käsittelyyn ja päätöstä tehdä ilman tarvittavia liitteitä.

Valitse tästä liitetiedostot. Liitteiden tiedostomuoto voi olla jpg, jpeg, png tai pdf. Yhden liitetiedoston koon tulee olla enintään 2.0 Mt.