Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Vammaispalveluhakemus

Tällä lomakkeella haetaan vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisia sosiaalipalveluita. (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, 3.4.1987/380; Laki kehitysvammaisten erityishuollosta, 23.6.1977/519). Kummassakin laissa on esitetty tietty palveluvalikoima, joilla edistetään vammaisen henkilön yhdenvertaista toimimista yhteiskunnassa, ehkäistään ja poistetaan vammaisuudesta yksilölle aiheutuvia haittoja ja esteitä, sekä turvataan suoriutumista päivittäisistä toimista. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään, jos vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain nojalla. Kehitysvammalain mukaisia palveluita asiakkaalle myönnetään erityishuolto-ohjelman perusteella.

Vammaispalvelulain mukaista liikkumisen tukea haetaan omalla, erillisellä hakemuslomakkeellaan. Muita vammais- ja kehitysvammalain mukaisia palveluja voit hakea tällä lomakkeella. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vammaispalveluista saat tarvittaessa apua ja neuvontaa hakemuksen täyttämiseen ja siihen, millaisia liitteitä hakemaasi palveluun liittyen tarvitaan. Jos et tiedä, mitä palvelua tai palveluita sinun tulisi hakea, otathan yhteyttä Varhan vammaispalvelujen palveluohjaukseen. Ajantasaiset yhteystiedot: https://www.varha.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/vammaispalvelut

Ilmoittajan kotikunta (Required field)
Hakijan henkilötiedot
Hakijan nimi (Required field)
Henkilötunnus
Osoite
Postinumero
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Huoltaja tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot
Muun yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
Puolesta asioijan tiedot, nimi- ja yhteystiedot, sähköpostiosoite
Asiointikieli
Muu, mikä?
Haettavat vammaisten sosiaalipalvelut
Valitse yksi tai useampi palvelu
Erityishuolto-ohjelman perusteella myönnettävä palvelu, mikä?
Muut palvelut, mikä?
Haettavan palvelun perustiedot
Selvitys haettavasta palvelusta/tukitoimesta (asiakkaan oma näkemys palvelun tarpeesta)
Millä tavalla haettava palvelu auttaisi itsenäistä selviytymistänne?
Saatteko palvelua tai korvausta muualta samaan tarkoitukseen, mistä? Esimerkiksi vakuutusyhtiöstä.
Pankkiyhteys, jonne haettava taloudellinen tuki tai korvaus maksetaan (mikäli haetaan korvausta tai taloudellista tukitoimea):
Vamman tai sairauden aiheuttama avuntarve
Diagnoosit / muut vammat ja sairaudet
Vammaan / sairauteen liittyvät toimintakyvyn rajoitteet ja avun tarpeet
Milloin nykyisen kaltainen, vammaan tai sairauteen liittyvä toimintarajoite on alkanut?
Käytössä olevat apuvälineet kotona / kodin ulkopuolella
Taustatiedot
Asuminen (kenen kanssa asut, asumismuoto)
Mahdollinen päivähoito, koulu, opiskelu tai työ
Saatteko tällä hetkellä kotihoidon palveluita?
Muut tällä hetkellä käytössä olevat sosiaalipalvelut
Lisätietoja
Lisätietoja
Liitetiedostot
Julkisen terveydenhuollon lausunto
One file only.
10 MB limit.
Allowed types: pdf, png, jpg, jpeg.
Kustannusarvio
One file only.
10 MB limit.
Allowed types: pdf, png, jpg, jpeg.
Muut asiantuntijalausunnot
Maximum 5 files.
10 MB limit.
Allowed types: pdf, png, jpg, jpeg.
Hakemuksen liitteenä tulee olla

  • Julkisen terveydenhuollon lausunto (enintään vuoden vanha), joka sisältää kuvauksen asiakkaan vammasta ja toimintakyvystä. (Kysy tarvittaessa lisätietoja Varhan vammaispalveluilta)
  • Kustannusarvio (asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, auton muutostyöt ym.)