Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 26.4.2023 17.34

Aluehallituksen päätökset 26.4.2023

Avainsanat:

Aluehallitus hyväksyi sosiaalityöntekijöiden riittävyyden toimenpideohjelmaesityksen osittain. Laajennetuista henkilöstöeduista kerta- ja lisäkorvaukset otetaan käyttöön heti.

Aluehallituksen tunnus

Aluehallitus merkitsi tiedoksi sosiaalityöntekijöiden riittävyydestä ja toimenpidesuunnitelmasta annetun tilannekuvan ja hyväksyi toimenpidesuunnitelman osittain. Laajennetuista henkilöstöeduista kerta- ja lisäkorvaukset otetaan käyttöön heti suunnitelman mukaisesti.

Muiden suunnitelmassa esitettyjen henkilöstöetujen osalta aluehallitus edellyttää, että henkilöstöjaosto esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi yleisperiaatteet sosiaalityöntekijöiden etujen osalta. Aluehallitus edellyttää, että sote-palvelulautakunnan tulee käsitellä omassa kokouksessaan sosiaalityön toimenpiteiden riittävyyttä ja seuraa säännöllisesti lastensuojelun mitoituksen täyttymisen tilannetta.

Sote-palvelulautakunnan edellytetään myös seuraavan sosiaalityön organisoitumista ja toimintamalliratkaisujen vaikutuksia asiakaspalveluun ja henkilöstön riittävyyteen. Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Palvelusetelien siirtymäaikoja pidennettiin

Aluehallitus hyväksyi Varhan palvelusetelit ja siirtymäajat, joita noudatetaan olemassa olevissa asiakkuuksissa. Siirtymäaikoja jatkettiin sekä yhteisöllisen asumisen että ympärivuorokautisen asumisen osalta niin, että palvelusetelit ovat voimassa 30.6.2023 asti.

Ensimmäinen osavuosikatsaus näyttää kohtuulliselta

Aluehallitus merkiksi tiedoksi myös Varhan ensimmäisen osavuosikatsauksen. Alkuvuoden toimintavolyymit ovat lähellä talousarvion lukuja. Myös henkilöstökulujen toteuma on linjassa talousarvion kanssa ja TES-korotukset ovat tulossa kesäkuussa. Myös palvelujen ostoissa ja materiaalikustannuksissa ollaan talousarvioon nähden ja ostolaskutuksen kirjautumisten viiveet huomioiden hyvällä tasolla. Aluehallitus merkiksi tiedoksi myös konsernipalvelujen osavuosikatsauksen, talousarvion strategisten tavoitteiden toteutumisen sekä järjestämispalvelujen osavuosikatsauksen.