Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 24.10.2023 17.24

Aluehallitus määritti Varhan perimiä vuokria, edisti suun terveydenhuoltoon kuuluvaa Dentalia-hanketta ja päätti ensi vuoden kokouspäivistä kokouksessaan 24.10.2023.

Avainsanat:
Aluehallituksen tunnus

Varhalla on ikääntyneiden, kehitysvammaisten tai muutoin sosiaalisin perustein tuettua vuokraustoimintaa. Vuokrattavia kohteita on n. 170 kiinteistössä ja rakennuksessa, joissa on kaiken kaikkiaan n. 3 400 asuntoa. Vuokrattavat asunnot ovat pääasiassa sellaisia palveluasuntoja, joihin Varha tuottaa asiakkaalle tarvittavat asumisen tuen palvelut.

Varhan asumistarkoitukseen tarkoitetut kohteet on pääosin rakennettu rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukisäännösten tai lainasäännösten mukaan. ARA-rahoitettujen kohteiden lisäksi Varhalla on ikääntyneiden ja sosiaalisesti tuettuun asuntovuokraustarkoitukseen vuokrattuja kiinteistöjä mm. yksityisiltä hoivayrityksiltä.

Nämä ovat Varhalle markkinahintaisia kohteita, mutta Varhan tarjoamissa asukasvuokrauskohteissa on ollut tasapuolisen asukasvuokrahinnoittelun toteuttamiseksi ajatus, että kaikissa Varhan asukasvuokrakohteissa noudatetaan samaa ARA:n sääntöjen mukaista vuokranmääräytymisperiaatetta.

Aluehallitus päätti tiistaina, että asukasvuokrien määräytyminen tapahtuu myös jatkossa ARA:n laatiman ohjeen mukaisesti. Ohjeen perusteella lasketaan kiinteistö- ja asuntokohtaiset asiakasvuokrat ns. omakustannusperiaatteella. Lisäksi asukkailta voidaan periä muita vuokraan kuulumattomia maksuja kuten sähkö- ja vesimaksuja sekä muita asiakaslähtöisiä palvelumaksuja. Hinnoitteluperiaatteena käytetään omakustannusperiaatetta.

Kiinteistö- ja asuntokohtaiset vuokrat määritellään vuosittain kiinteistökustannusten muutosta vastaaviksi, asuntomenojen enimmäismäärien muutokset huomioiden. Päätöksellä ei muuteta vanhoja, voimassaolevia asukasvuokrasopimuksia.

Dentalia-hanke etenee

Lemminkäistenkadulla Turussa sijaitsevassa Dentalia-kiinteistössä toimii perus- ja erikoishammaslääkärivastaanottoja sekä opetusklinikan hammaslääkärikoulutuksen perusopetus- ja erikoistumiskoulutus. Nämä kattavat noin viidenneksen Turun alueen suun terveydenhuollon käynneistä.

Varhan suun terveydenhuollolla on toimintoja kaikissa Dentalian ns. ympyräosan kerroksissa. Palveluiden lakisääteisyys, suuri kysyntä ja tilojen riittämättömyys aiheuttavat tarpeen Dentaliaan sijoitetun toiminnan jatkokehittämiselle. Vanhoista tiloista puuttuvat mm. sosiaali-, toimisto- ja varastotilat.

Hankesuunnittelu yhdessä Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen toimijoiden ja toimintojen kanssa mahdollistaa parhaan mahdollisen yhteistyön toimintojen välillä myös tilojen osalta. Näin toimien voidaan vähentää kustannuksia löytämällä yhteistiloja ja synergiaa esimerkiksi toimistotilojen, taukotilojen ja kokoustilojen osalta.

Aluehallitus päätti hyväksyä suun terveydenhuollon toiminnallisen suunnitelman ja suunnitelman mukaisten tilat huomioiminen Dentalia-hankkeen tarveselvityksessä. Selvityksen yhteydessä tehdään hankkeen kustannusarvio lisälainanottovaltuuden puitteissa.

Kevätkaudella 12 kokousta

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu 2024 kevätkaudella 12 viralliseen kokoukseen. Virallisten kokousten lisäksi aluehallituksella on yhdeksän iltakoulua, joissa taustoitetaan ajankohtaisia, päätöksentekoon tulevia asioita.

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 39 § mukaiset kuljetuksen kilometrikorvaukset päätettiin maksaa verohallinnon linjausten mukaisesti. Muut kuin tässä mainitut pykälät päätettiin esityslistan mukaisesti.