Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 10.10.2023 17.46

Aluehallitus teki tytäryhtiöiden osalta yhtiökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset

Avainsanat:

Aluehallitus sai selvityksen vammaisten henkilöiden ja mielenterveyskuntoutujien työtoiminnasta ja teki tytäryhtiöiden osalta yhtiökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset.

Varha aluehallitus

Aluehallitus tutustui selvitykseen, jossa tutkittiin Varhan työosuusrahan linjausten vaikutusta työosuusrahan ja sitä saaneiden henkilöiden määrään sekä pyydettiin kehittämisehdotuksia vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien työtoiminnan ja työllistämisen edistämisen kehittämiseen.

Aluehallitus tutustui myös selvitykseen sosiaalisen kuntoutuksen, vammaisten työtoiminnan ja kuntouttavan työtoiminnan työpajatoimintojen suhteesta. Aluehallitus merkitsi selvityksen tiedokseen ja päätti, että vammaisten sosiaalisen kuntoutuksen ajalta ei makseta toimintarahaa, mutta asia on tuotava aluehallitukselle uudelleen päätettäväksi siten, että mielenterveyskuntoutujille säädetään oma työosuusraha erilaisen palvelutarpeensa perusteella.

Asiakkaille, joille on maksettu sosiaalisesta kuntoutuksesta toimintarahaa aiemmin tehdyn voimassa olevan päätöksen mukaisesti, toimintarahaa maksetaan enintään kuluvan vuoden loppuun asti tai enintään siihen asti, että asiakkaan palvelutarpeen arviointi on tehty uudelleen.

Varsinais-Suomessa työtoimintaan osallistuu arviolta 896 asiakasta, joista 675 on työtoiminnassa ja 221 avotyössä. Toimintayksikköjä maakunnassa on 24.

Valtiovarainministeriö laskee Varhan rahoitusta

Aluehallitus käsitteli tiistaina valtiovarainministeriön 10.10.2023 julkaisemia valtion vuoden vuoden 2024 talousarvioesitykseen pohjautuvia hyvinvointialueiden päivitettyjä rahoituslaskelmia.

Valtiovarainministeriön laskelmien perusteella Varhalle tuleva rahoitus laskee aiemmista rahoitustiedoista vuosina 2023-2026 arviolta yhteensä 120 miljoona euroa.

- Taloudellinen tilanteemme oli hankala jo aiemmin ja nyt se hankaloituu merkittävästi enemmän. Tilanne vaatii meiltä entistä tiukempia toimia, hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen pohtii.

Varhan talouden kokonaissopeuttamisohjelma on jo käynnistetty.

Vuoden 2024 aikana tullaan etsimään arviolta 23 miljoonan euron lisäkustannussäästöä jo aiemmin sovitun 56 miljoonan euron lisäksi. Muuttunut rahoituspohja tullaan huomioimaan vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmissa.

Tytäryhtiöille omistajapoliittiset linjaukset

Aluehallitus hyväksyi tiistaina Varhan omistajapoliittiset linjaukset tytäryhtiöomistusten osalta.

Varhalla on tällä hetkellä neljä tytäryhtiötä. Aluehallitus määritteli tiistaina yhtiökohtaisissa omistajapoliittisissa linjauksissaan, onko omistuksille yhä peruste nykyisessä toimintaympäristössä ja mitä hyvinvointialue omistajuudellaan tavoittelee.

Työterveyspalveluja tuottavan Länsirannikon Työterveys Oy:n osalta Varha edellyttää, että yhtiö pystyy tuottamaan vaikuttavia ja ennaltaehkäiseviä palveluja, jotka tuovat Varhalle kustannussäästöjä.

Myllykoti Oy tuottaa ikääntyneiden ympärivuorokautista asumispalvelua. Yhtiöomistuksen tavoitteena on, että Varha saa yhtiön kustannusrakennetta ja kustannustasoa analysoimalla vertailutietoa vastaavaa palvelua tuottavien markkinatoimijoiden hintoihin nähden.

Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy:n ja Oy Vasso Ab:n osalta aluehallitus päätti, että perustetta jatkaa toimintaa yhtiömuodossa ei enää ole. Aluehallitus päätti lisäksi, että toiminnan siirtämistä koskeva valmistelutyö Varhan omaksi palvelutuotannoksi voidaan käynnistää. Toiminnan siirrossa yhtiöiden palveluksessa olevat työntekijät siirrettäisiin liikkeenluovutuksella hyvinvointialueelle.

Pääosa hyvinvointialueen yhtiöomistuksista on siirtynyt hyvinvointialueelle kuntien ja kuntayhtymien omistussiirtojen perusteella. Hyvinvointialueen aluevaltuusto määritteli tammikuussa 2023 ylätason periaatteet, joiden mukaan Varhan yhtiöomistuksia tulee arvioida.

Oikaisuvaatimus kotihoidon palvelutuottaja-asiassa palautettiin valmisteluun. Muut kuin tässä mainitut päätöskohdat hyväksyttiin päätösesitysten mukaisesti.