Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 25.1.2023 17.59

Aluevaltuuston päätökset 25.1.2023

Avainsanat:

Hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen antoi aluevaltuutetuille selvityksen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vuoden alussa käynnistyneen toiminnan alkutaipaleesta.

Aluevaltuuston kokouksen osallistujia

Uuden jättiorganisaation toiminta rakennettiin käytännössä 10 kuukaudessa ja lähtökohta oli 34 organisaatiota, joilla oli 47 potilas- ja asiakastietojärjestelmää. Nyt organisaatio on yhdistetty ja potilas- ja asiakastietojärjestelmiä on 15.

Uuden organisaation vastuulla on esimerkiksi yli 23 000 työntekijää ja yli 1 000 kiinteistöä, joiden ylläpito, vartiointi ja kulkuluvat on hoidettu. Uudet tietoteknisetjärjestelmät on saatu tiukasta aikataulusta huolimatta teknisesti toimimaan. Palvelukanavat ja puhelinnumerot ovat toimineet pääosin hyvin, eikä tukipalveluissa ole ollut katkoksia.

Uudistuksesta on jo saatu hyötyjä. Raision terveyskeskuksen vuodeosasto saatiin pidettyä auki, kun Tyksin lääkärit auttoivat. Ikääntyneiden palveluohjaus on keskitetty ja kanavaan on tullut jo yli tuhat yhteydenottoa. Aluevaltuusto kiitti kattavasta selvityksestä ja merkitsi hyvinvointialuejohtajan antaman selvityksen tiedoksi. 

Omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje hyväksyttiin  

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueelle omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohjeen. Omistajaohjauksen periaatteet ohjaavat aluehallitukselle ja konsernijohdolle kuuluvaa omistajaohjauksen käytännön toteuttamista ja siihen liittyvää päätöksentekoa.

Periaatteet ovat voimassa hyvinvointialueen koko toiminnassa niin hyvinvointialuekonserniin kuuluvissa yhteisöissä kuin osaomistusyhteisöissä, hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa ja hyvinvointialueen sopimussuhteissa.

Konserniohjeilla yhdenmukaistetaan menettelytapoja sekä tehostetaan hyvinvointialuekonsernin johtamisen edellytyksiä. Hyvinvointialuekonsernia ja hyvinvointialueen muuta toimintaa tulee kokonaisuutena johtaa yhtenäisin periaattein ja hyvinvointialueen kokonaisetu huomioiden.

Varsinais-Suomen hyvinvointialuekonserni muodostuu hyvinvointialueesta ja sen tytäryhteisöistä. Hyvinvointialueen tytäryhteisöjä ovat Länsirannikon Työterveys Oy, Myllykoti Oy ja Oy Vasso Ab sekä Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy. Lisäksi konserniin kuuluu Tyksin koulutus- ja vapaa-ajanviettokeskuksen säätiö.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on seitsemän osakkuusyhteisöä, joissa omistusosuudet vaihtelevat 20 ja 50 prosentin välillä. Osakkuusyhteisöt ovat: Laitilan Terveyskoti Oy, 2M-IT Oy, Kaarea Oy, Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy, Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö Oy, Kiinteistö Oy Kuskinkuja ja Kiinteistö Oy Malminselkä.

Lisäksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueella tulee olemaan pienempiä omistusosuuksia useista yhteisöistä.