Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 5.4.2023 08.52

Lue toimintamallista lisää ja äänestä!

Arkeen Voimaa -toimintamalli valittiin THL:n TerveSos-kilpailun finaaliin

Avainsanat:

THL:n TerveSos-kilpailussa haetaan uusia toimintamalleja ja ratkaisuja, joissa näkyvät osallisuus, yhdenvertaisuus sekä palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Ihmislähtöisyys tulee olla toimintamallin perusta. Varhalta kilpailun finaaliin nousi Arkeen Voimaa.

Nuorempi nainen pussaa vanhempaa naista poskelle. Molemmilla on kainalossaan joogamatto.

Vuosittain järjestettävässä TerveSos-tapahtumassa palkitaan toimintamalli tai ratkaisu, joka on juurtunut tai juurtumassa omaan toimintaan ja jota voidaan hyödyntää muuallakin. TerveSos-palkinnon teemana vuonna 2023 on ”Pidetään kaikki kärryillä – ihmiseltä ihmiselle!”.

Kilpailussa kuuden finalistin joukkoon päässyt Arkeen Voimaa on näyttöön perustuva itsehoidon ryhmätoimintamalli, jonka tarkoituksena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia, itsehoitotaitoja ja arjessa jaksamista. Toiminta on sekä ennaltaehkäisevää että korjaavaa ja ArVo-ryhmä soveltuu kaikille, jotka haluavat parantaa omaa elämänlaatuaan. Jos arjessa on haasteita, ryhmästä saa voimaa.

– On hienoa, että pitkän työn tuloksena saamme myös näin valtakunnallista arvostusta ja huomiota. Jo kilpailuun pääseminen oli suuri kunnia, iloitsee Arkeen Voimaa -ohjelman valtakunnallinen koordinaattori Riikka Haumo.

Arkeen Voimaa on osa Varhan Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta (Tulsote). Hankkeen avulla ArVo on saanut lisärahoitusta, jonka avulla toiminta on tarkoitus levittää koko Varhan alueelle. Hankkeen jälkeen toiminnasta tulee osa Varhan järjestämisen hyte-toimintaa, jota tehdään yhdessä palvelutuotannon, kuntien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

– On hienoa, että juuri tällainen hyte-malli saa ansaitsemaansa arvostusta, sillä onhan hyvinvointialueen yksi tavoite siirtää palveluita korjaavasta toiminnasta ennaltaehkäisevään suuntaan, Haumo toteaa.

Valtakunnallista kiinnostusta ja monenlaista yhteistyötä

Riikka Haumo kertoo, että Arkeen Voimaa -toiminta on herättänyt paljon valtakunnallista kiinnostusta. Monet hyvinvointialueet ovat ottaneet yhteyttä yhteistyön aloittamisen merkeissä ja aktiivisia neuvotteluja käydään jo usean alueen kanssa.

Arkeen Voimaa -toimintamalli on myös THL:n hyte-toimintamallien arviointiprosessissa.

– Prosessi on monivaiheinen ja alkaa asiantuntijoiden arvioinnista. Mikäli malli hyväksytään prosessiin, seuraava askel on arvostettujen vertaisarvioitsijoiden arviointi. Me olemme nyt tässä vaiheessa, Haumo kertoo.

– Mikäli toimintamalli saa tämän jälkeen THL:n hyväksynnän, on mahdollista, että tulevaisuudessa ArVo-toimintamalli olisi yksi kriteeri, jolla hyte-rahoitusta määritellään.

Arkeen Voimaa on mukana myös yhteiseurooppalaisessa tutkimushankkeessa Itä-Suomen yliopiston ja Työterveyslaitoksen kutsumana. Hankkeen kohderyhmänä on sotehenkilöstö ja sen hyvinvointi – Arkeen Voimaa -toiminnan avulla on tarkoitus lisätä työssä jaksamista.

– Varhalla meillä on meneillään aktiiviset kuntaneuvottelut, jotta Arkeen Voimaa -toiminta olisi yksi käytännön toimintamalli, jonka avulla tehdään yhdessä vaikuttavaa hyte-työtä kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Lisäksi esimerkiksi järjestöjen kanssa löydetään jatkuvasti uusia hedelmällisiä yhteistyön muotoja.

Riikka Haumo nostaa esiin myös Diabetesliiton kanssa tehtävän yhteistyön: Diabetesliitto on luonut sähköiset hyvinvoinnin polut, Tyypin 2 diabetesta sairastavan polku - Diabetesliiton Hyvinvoinnin polut (diabetespolut.fi), ja Arkeen Voimaa on yksi osa tätä palvelupolkua.

Turun Ammattikorkeakoulun YAMK-opintolinjoissa on tästä toimintamallista lopputöiden tekijöitä vuosittain ja koordinaattorit pitävät opiskelijoille asiantuntijaluentoja.

– Valtakunnallisestikin ainutlaatuista tässä yhteistyössä on, että meillä on vapaavalintainen viiden opintopisteen Arkeen Voimaa -kurssi opiskelijoille. Kurssille osallistuminen lisää opiskelijoiden tietoisuutta ArVo-toiminnasta mutta tukee myös heidän omaa hyvinvointiaan. Tällä yhteistyöllä pääsemme vaikuttamaan tulevaisuuden asiantuntijoiden tapaan kohdata asiakkaita ja laajentaa heidän käsitystään hyte-palveluista, Haumo kertoo.

TerveSos-palkinnosta ja palkintokriteereistä THL:n sivuilla

Äänestä peukullasi ArVo-toimintaa Innokylän sivuilla! (16.4. mennessä tulleet peukutukset huomioidaan.)

Arkeen Voimaa ja hyvinvointialueellamme toimivat ryhmät Varhan verkkopalvelussa

Arkeen Voimaa -sivut