Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 22.11.2023 13.07

Digimielenterveysklinikan toiminnalla tuetaan perinteisiä mielenterveyspalveluita

Avainsanat:

Uusi digimielenterveysklinikka on tarjonnut Varsinais-Suomen hyvinvointialueella mielenterveyspalveluita syyskuusta 2023 lähtien viiden kunnan alueella. Etäpalveluilla ei korvata jo tarjottavia mielenterveyspalveluita, vaan klinikan tarjoamilla palveluilla tuetaan olemassa olevaa mielenterveyspalveluiden tarjontaa.

Ihminen istuu sohvalla. Hän pitää käsissään puhelinta.

Toiminta käynnistyi syyskuussa 2023 Turussa, Paraisilla, Naantalissa ja Loimaalla. Ensimmäisessä vaiheessa palvelua on tarjottu paikkakunnilla, joissa on yhtenäinen potilastietojärjestelmä. Tämän lisäksi palvelua on tarjottu Kemiönsaaren asukkaille, joille mielenterveyspalveluita on jo viime vuodesta alkaen hankittu yksityiseltä palveluntuottajalta etäpalveluna. Digimielenterveysklinikka palvelee asiakkaita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Varhassa toimintamalli on uusi. Toimintaa tullaan kehittämään sitä mukaa, kun saadaan kokemuksia sen toiminnasta ja huomataan mahdollisia kehittämiskohteita. Kehittäminen tapahtuu kiinteästi asiakastyön yhteydessä.

– On ollut tärkeää saada toiminta käyntiin. Tiedämme, että päihde- ja mielenterveyspalveluissa on jonoja ja tarjoamalla etäpalveluita voimme nopeuttaa hoitoon pääsyä ja samalla helpottaa kivijalkapalveluiden jonotilannetta. Toisille asiakkaille sopivat paremmin kivijalkapalvelut, ja toisaalta on asiakkaita, jotka mielellään käyttävät etäpalveluita. Etäpalvelut helpottavat hoitoon pääsyä niille, jotka asuvat pitkien etäisyyksien päässä. Kyse ei ole palveluiden siirtämisestä etäpalveluiksi, vaan digimielenterveysklinikka on lisäpalvelu, joka tukee jo olemassa olevia palveluita, päihde- ja mielenterveyspalveluiden päällikkö Camilla Rautanen kertoo.

Digimielenterveysklinikkaan voi olla yhteydessä, jos on täyttänyt 18 vuotta ja kaipaa tukea mielenterveysasioissa, on huolissaan mielenterveydestään tai päihteiden käytöstään tai kaipaa keskustelutukea hankalassa elämäntilanteessa. Huoli voi liittyä esimerkiksi mielialaan, masennukseen, ahdistuneisuuteen, traumaattiseen kriisiin tai muuhun pitkäaikaiseen mielenterveyden häiriöön. Digimielenterveysklinikalla ei hoideta resepti- eikä sairausloma-asioita.

Yhteyden digimielenterveysklinikalle saa terveyskeskuksen kautta, missä tehdään hoidon tarpeen arviointi ja ohjataan hoitopaikkaan. Yhteyttä voi ottaa myös sähköisen yhteydenottolomakkeen kautta (Digimielenterveysklinikka). Lomakkeen voi täyttää milloin vain. Sairaanhoitaja soittaa takaisin saman päivän aikana, jos yhteydenotto tapahtuu virka-ajan puitteissa, tai seuraavana arkipäivänä, jos lomakkeen lähettäminen tapahtuu virka-ajan ulkopuolella. Sairaanhoitajat tekevät hoidon tarpeen arvioinnit digitaalisen yhteydenottokanavan kautta apua hakeneille ja heidän tarvitsemansa psykososiaalinen hoito tarjotaan ensisijaisesti etävastaanotolla. Asiakkaalla on oikeus pyytää hoitoa lähipalveluna, jos hän ei koe digitaalisia palveluita itselleen sopiviksi. Yhteydenottolomaketta hiotaan paremmin palvelevaksi, kunhan tekniset ratkaisut saadaan toimimaan toivotusti.

Digimielenterveysklinikalla palveluita tarjotaan asiakkaalle videovastaanottoina ja puhelinpalveluna ja avuksi käytetään digitaalisia työkaluja, esimerkiksi terapianavigaattoria.

Digimielenterveysklinikka uudistaa hoitotyön työtapoja

Henkilökunnalle digimielenterveysklinikka tarjoaa uudenlaisen tavan tehdä töitä, sillä se mahdollistaa esimerkiksi hoitajille etätyön tekemisen, kun vastaanottoja voidaan toteuttaa muun muassa videovastaanottoina tai puhelinpalveluna. Etätyön onkin huomattu kasvattavan kiinnostusta myös hoitotyöntekijöiden keskuudessa. Digimielenterveysklinikalla auki olleisiin työpaikkoihin tuli moninkertaisesti enemmän hakemuksia kuin mitä paikkoja oli tarjolla.

Digimielenterveysklinikan toiminnan keskeisenä tarkoituksena on sujuvoittaa asiakkaan hoitoa. Klinikan sairaanhoitajat tekevät tarvittaessa monialaisesti yhteistyötä muun muassa lääkäreiden ja psykologien kanssa. Digiklinikalla on samat yhteistyökumppanit kuin kivijalkapalveluissakin.

Emilia Sandell aloitti ensimmäisenä sairaanhoitajana digiklinikalla.

– Toiminta on vasta alkanut, ja uteliaasti tutkimme ja pohdimme, miten voimme antaa parhaan mahdollisen hoidon tai ohjauksen asiakkaille. Yhteistyökuviot kivijalkapalveluiden kanssa ovat rakenteilla. Moni asiakas ottaa yhteyttä kivijalkapalveluihin ja saa sitä kautta mahdollisuuden jatkaa digimielenterveysklinikalle. Tämä antaa asiakkaalle mahdollisuuden valita se palvelu, minkä hän itse kokee parhaiten sopivaksi. Uusi työmalli antaa asiakkaalle laajemmat mahdollisuudet asioida ja työntekijälle tehdä työtä – paikasta riippumatta. Vahvuutena digiklinikalla näen oman tiimini ja sen, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mihin suuntaan digipalvelut kehittyvät, sairaanhoitaja Emilia Sandell kuvailee digimielenterveysklinikan ensimmäisiä kuukausia.

Tällä hetkellä digimielenterveysklinikalle rekrytoidaan psykologeja eli toiminta ja palvelutarjonta laajenevat edelleen. Talven aikana joukkoon liittyy myös lääkäri tai psykiatri. Vuoden 2024 alkupuolella tarjontaan lisätään myös ryhmätoiminta. Tarkoitus on jatkossa tarjota sekä ennaltaehkäisevää että kuntouttavaa ryhmätoimintaa.

Talven aikana digimielenterveysklinikan toimintaa pyritään laajentamaan uusille alueille.

– Viimeistään silloin, kun Varhalle tulee yksi yhteinen potilastietojärjestelmä, voimme tarjota digimielenterveyspalveluita koko Varsinais-Suomen alueelle, Camilla Rautanen toteaa.