Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 3.4.2024 09.35

Hoidon jatkuvuuden edistämiseen hyvinvointialueella saatiin valtionavustusta

Avainsanat:

Hoidon jatkuvuuden hyödyistä on olemassa runsaasti tutkimusnäyttöä. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tavoite on, että potilaan ja ammattilaisen välisen hoitosuhteen jatkuvuus saadaan turvattua koko hyvinvointialueen asukkaille kesäkuuhun 2025 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi avoterveydenhuolto on ottamassa käyttöön hoidon jatkuvuusmallia.

Valkohihaiset kädet tiimimuodostelmassa.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle noin kahden miljoonan euron avustuksen. Raha on tarkoitettu erityisesti hyvinvointialueella aiemmin kehitetyn hoidon jatkuvuusmallin vakiinnuttamiseen avoterveydenhuollossa.

Mallin hyötyjä potilaalle ovat saavutettavampi ja kokonaisvaltaisempi hoito, pienten asioiden hoituminen etämenetelmin ja tuttujen ammattilaisten kanssa asioiminen. Erityisesti pitkäaikaissairailla hoidon jatkuvuus ja jatkuva potilaslääkärisuhde parantavat hoidon laatua ja lisäävät potilasturvallisuutta sekä –tyytyväisyyttä.

Valtionavustuksella palkataan myös digitukihenkilöitä opastamaan ammattilaisia ja asiakkaita kehittyvien digipalveluiden hyödyntämisessä. Kolmas käyttökohde on jatkuvuusmallin hyötyjen arviointi. Lisäksi avustuksella on tarkoitus turvata hyvinvointi- ja terveyspalveluiden löydettävyyttä parantavan Tarmoa-sovelluksen jatko ja toimintaedellytykset Varsinais-Suomessa.

– Rahoituksella voimme täydentää niitä Kestävän kasvun Varsinais-Suomi -hankkeen kehittämistoimenpiteitä, joilla vahvistetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta, vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Varsinais-Suomessa iloitsemme siitä, että ministeriö katsoi hakemuksemme kokonaisuudessaan rahoittamisen arvoiseksi, kiittelee hankkeen johtaja Mia Oksa.

Hoitava tiimi jokaiselle asiakkaalle

Työ hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi on aloitettu Varhan avoterveydenhuollossa jo ennen myönnettyä rahoitusta. Avoterveydenhuolto ja hankekehittäjät ovat luoneet yhteisiä toimintamalleja hoidon jatkuvuuden edistämiseksi.

Hoidon jatkuvuutta turvataan muun muassa muodostamalla kullekin potilaalle tämän hoidosta vastaava, moniammatillinen tiimi, hyödyntämällä hoitosuunnitelmia hoidon tukena ja yhtenäistämällä määräaikaistarkastuksia. Lisäksi vahvistetaan eri ammattilaisten välisiä konsultaatiomahdollisuuksia, mikä edistää potilaan pääsyä suoraan oikean ammattilaisen hoitoon.

– Yhteisten toimintamallien kehittämistyössä on kuitenkin huomioitava Varsinais-Suomen alueiden erilaiset lähtötilanteet. Kaikki eivät pääse tavoitteisiin samaan aikaan, muistuttaa projektipäällikkö Jenni Pinomäki, joka johtaa hankkeen osuutta jatkuvuusmallin juurruttamisesta alueelle.

Avoterveydenhuollon johtaja Suvi Vainiomäki kertoo, että yhteistyö on ollut hedelmällistä.

– Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä kaikilla on käytössä tiimimalli, eli kaikille hoitoon hakeutuville asukkaille on nimetty oma hoitava tiimi, Vainiomäki kertoo ja lisää, ettei asukkaiden tarvitse itse tehdä mitään asian edistämiseksi.

Myös Pinomäki on tyytyväinen yhteistyön sujumiseen.

– Yhteiset toimintamallit takaavat viime kädessä tasa-arvoiset palvelut, Pinomäki kiteyttää.

Valtionavustus koski Suomen kestävän kasvun ohjelman hankkeita. Ohjelmaa rahoittaa Euroopan unioni.  Rahoituksella puretaan koronapandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa sekä nopeutetaan hoitoon pääsyä koko maassa. 

Kuva sisältää Varsinais-Suomen hyvinvointialueen, Suomen kestävän kasvun ohjelman sekä Euroopan unionin rahoittama: Next Generation EU -logot