Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 3.4.2024 10.29

Statsunderstöd erhölls för att främja kontinuitet i vården inom välfärdsområdet

Nyckelord:

Det finns ett stort antal forskningsbelägg för nyttan med kontinuitet i vården. Målet för Egentliga Finlands välfärdsregion (Varha) är, att säkerställa kontinuiteten i vårdrelationen mellan patient och vårdpersonal i hela välfärdsområdet före juni 2025. För att uppnå detta mål, inför öppenvården en modell för kontinuitet i vården.

Vitärmade händer i laguppställning.

Social- och hälsovårdsministeriet beviljade Egentliga Finlands välfärdsområde ett understöd på cirka två miljoner euro. Pengarna är särskilt avsedda för att konsolidera den modell för kontinuitet i vården som tidigare utvecklats i öppenvården inom välfärdsområdet.

Fördelarna med modellen för patienten inkluderar mer tillgänglig och holistisk vård, distansbehandling av mindre ärenden och kontakt med bekanta yrkesverksamma. Speciellt för långtidspatienter förbättrar kontinuitet i vården och en kontinuerlig patient-läkarrelation kvaliteten av vården och ökar patientsäkerheten och tillfredsställelsen ytterligare.

Statsunderstödet kommer också att användas för att anställa digital stödpersonal som kommer att vägleda yrkesverksamma och kunder i hur de använder den nya digitalservicen. Den tredje användningsformen är att bedöma fördelarna med kontinuitetsmodellen. Dessutom är avsikten med understödet att trygga fortsättningen och verksamhetsförutsättningarna för Tarmoa-applikationen, vars syfte är att göra det lättare att hitta social- och hälsovårdsservice i Egentliga Finland.

– Finansieringen kompletterar utvecklingsåtgärderna i projektet Egentliga Finlands program för hållbar tillväxt för att stärka tillgängligheten, effektiviteten och kostnadseffektiviteten av social- och hälsovårdsservicen. I Egentliga Finland är vi glada över att ministeriet ansåg att vår ansökan var värd att finansieras i sin helhet", tackar projektledare Mia Oksa.

Eget vårdteam för varje kund

Arbetet med att säkerställa kontinuitet i vården har redan påbörjats i Varhas öppenvård innan finansieringen beviljades. Öppenvården och projektutvecklarna har redan utvecklat gemensamma metoder för att främja kontinuiteten i vården.

Kontinuitet i vården säkerställs till exempel genom att skapa ett multidisciplinärt team för varje patient, använda vårdplaner för att stödja vården och standardisera regelbundna kontroller. Dessutom stärks möjligheterna för konsultation mellan olika experter, vilket hjälper patienterna att få direkt tillgång till rätt expert.

– I utvecklingen av gemensamma verksamhetsmodeller måste man dock ta hänsyn till de olika utgångslägena i Egentliga Finlands områden. Alla kommer inte att nå sina mål samtidigt, påpekar projektchef Jenni Pinomäki, som leder projektets delarbete för att förankra kontinuitetsmodellen i området.

Suvi Vainiomäki, chef för öppenvården säger att samarbete har varit produktivt.

– Målet är, att år 2025 ska alla ha en teammodell i bruk, det vill säga att alla invånare som söker vård har ett eget vårdteam, berättar Vainiomäki och tillägger att invånarna inte behöver göra något själv för att främja saken.

Pinomäki är också nöjd med det smidiga samarbetet.

– Gemensamma verksamhetsmodeller garanterar i slutändan likvärdig service, sammanfattar Pinomäki.

Statsunderstödet var avsett för projekt inom ramen för Finlands program för hållbar tillväxt. Programmet finansieras av Europeiska unionen.  Finansieringen kommer att minska köerna till social- och hälsovård, rehabilitering och service som orsakades av koronapandemin och påskyndar tillgången till vård i hela landet. 

Logotyper: Egentliga Finlands välfärdsområde, Finlands program för hålbar tillväxt och Finansieras av Europeiska unionen - Next Generation EU.