Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 27.11.2023 08.29

Hoitohenkilöstön työhön sitoutuminen parantunut Tyksissä

Avainsanat:

Tuoreesta työtyytyväisyyskyselystä ilmenee, että Tyks sairaalapalvelujen hoitohenkilökunta on entistä sitoutuneempaa työhönsä. Sitoutumiseen vaikuttavien työtyytyväisyyden osatekijöiden tulokset ovat samalla tasolla kansallisten tulosten kanssa ja osin hieman parempiakin.

Kolme henkilöä hoitajan asuissa.

Tyks Sairaalapalveluissa (Tyks) on vuodesta 2018 alkaen arvioitu vuosittain hoitohenkilöstön työtyytyväisyyttä ja työhön sitoutumista. Tuoreiden tulosten mukaan sitoutuneen hoitohenkilökunnan osuus nousi vuodesta 2022 yli kaksi prosenttia ja tyytyväisten osuus lähes kuusi prosenttia. 

Sitoutumattomien osuus puolestaan laski vastaavasti lähes kahdeksan prosenttia. Epävarmojen vastaajien osuus pysyi ennallaan. Tyksissä sitoutuneiden ja tyytyväisten vastaajien osuus oli hieman suurempi kuin kansallisesti. Sitoutumattomia oli yhdeksän prosenttia vähemmän kuin kansallisesti.

 – Positiiviset tulokset kuvastavat hoitohenkilöstön työtyytyväisyyden ja sitoutumisen edistämiseksi tehtävää jatkuvaa työtä hoitotyön johdon toimesta. Suurimmat kiitokset menevät osastonhoitajille ja ylihoitajille unohtamatta kollegoiden ja koko työyhteisön merkitystä työtyytyväisyyteen, toteaa sairaalaylihoitaja Tuija Lehtikunnas.  

 Työtyytyväisyyden osatekijät kansallista tasoa 

Vuosittain tehtävän arvioinnin kohderyhmään kuuluu koko Tyksin hoitohenkilökunta. Arviointi toteutetaan osana kansallista hoitotyön vertaiskehittämisen (HoiVerKe) yhteistyötä ja hoitotyösensitiivistä tietotuotantoa. 

Tyksissä kyselyyn vastasi 1093 henkilöä. Heistä enemmistöllä oli ammattikorkeakoulututkinto, yli 15 vuoden työkokemus ja he työskentelivät vakituisessa työsuhteessa sairaanhoitajan tehtävissä kolmivuorotyössä. Kysely toteutettiin samanaikaisesti 12 muussa sote-organisaatiossa (yhteensä 8389 vastaajaa). Kansallisessa vertailussa ovat mukana sairaanhoitajat ja vastaavat.

Arviointi toteutettiin NESPlus-kyselyllä (Modified Nurse Engagement Survey), jonka sisältämän 49 väittämän vastaukset (asteikolla 1–6) tiivistettiin kahdeksaksi työtyytyväisyyden ja sitoutumiseen vaikuttavaksi osatekijäksi: 

Tyksin henkilöstön vastaukset verrattuna koko maan vastauksiin.

Tyksissä hoitohenkilöstön sitoutumiseen vaikuttavien työtyytyväisyyden osatekijöiden tulokset ovat samalla tasolla kansallisten tulosten kanssa ja osin hieman parempiakin.

 – Tutkimustulokset ovat rohkaisevia. Yksiköt ja työyhteisöt ovat onnistuneet hienosti sitouttamaan henkilöstöään, iloitsee hoitotyön johtaja Tarja Heino-Tolonen. Työhönsä sitoutunut hoitotyöntekijä on kullanarvoinen, ja on tärkeää jatkossakin edistää työtyytyväisyyttä ja sitoutumista vahvistavia pito- ja vetovoimatekijöitä, Heino-Tolonen korostaa.

Säännöllisen arvioinnin tavoitteena on edistää hoitotyön vetovoimaisuutta. Seuraava arviointi toteutetaan keväällä 2024 (vk 11–14) ja mahdollisesti Tyksiä laajemmin muillakin Varhan tulosalueilla.

 Teksti: Asta Heikkilä